« Προμήθεια αυτ/των 4Χ4 για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Τροχαίας, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ»

Λάρισα 15 Ιανουαρίου 2015

                                        Π Ρ Ο Σ :       Πρόεδρο Ένωσης  
                                                    Περιφερειών Ελλάδος
                                                Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
                                                   κ. Κων/νο ΑΓΟΡΑΣΤΟ

  
κ. Πρόεδρε ,
   Επί του θέματος σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, για τη προμήθεια 200 και πλέον οχημάτων.
   Για να υπάρχει ομαλή συνέχεια θα πρέπει να υπογραφούν τα ανάλογα έγγραφα από όλες, τις εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα, περιφέρειες της χώρας.
   Δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι στο σημείο αυτό υπάρχει μια δυστοκία με τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμανε και την ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού.

κ. Πρόεδρε ,
   Για τον ανωτέρω λόγο και για τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του διαγωνισμού, ο οποίος θα δώσει μεγάλη ώθηση στις υπηρεσίες μας που πάσχουν από έλλειψη οχημάτων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ως πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. προς τους κ.κ. Περιφερειάρχες των δύο προαναφερόμενων Περιφερειών.
   Ευχαριστούμε εκ’ των προτέρων για τη συνεργασία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Λάρισα 20 Ιανουαρίου 2015

                                        Π Ρ Ο Σ :       Πρόεδρο Ένωσης  
                                                    Περιφερειών Ελλάδος
                                                Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
                                                   κ. Κων/νο ΑΓΟΡΑΣΤΟ
                                        


 Θ έ μ α : « Προμήθεια αυτ/των 4Χ4 για κάλυψη αναγκών   Υπηρεσιών Τροχαίας, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ»

  
κ. Πρόεδρε ,
   Χάρη στην άμεση ανταπόκριση, στο αίτημα μας για παρέμβαση σας στους κ.κ. Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, τα όποια ζητήματα εξαιτίας των οποίων κινδύνευε με ακύρωση ο αναφερόμενος στο θέμα διαγωνισμός, επιλύθηκαν άμεσα και περί τα τέλη Μαΐου θα έχουν παραδοθεί τα οχήματα τύπου SUV μάρκας SUZUKI SX4, δέκα εκ’ των οποίων προορίζονται για κατανομή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. 
   Σας ευχαριστούμε που για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκε η άψογη συνεργασία μας.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ