«Ακατάλληλα τα μεταγωγικά οχήματα του ΤΜΔ Λάρισας »

Λάρισα 31 Μαρτίου 2015

                                       Π Ρ Ο Σ : κ. Διευθυντή Διεύθυνση Τεχνικών 
                                                                      Υποθέσεων/ΑΕΑ

                                       Κ Ο Ι Ν : Ως ο πίνακας αποδεκτών   Τούς τελευταίους μήνες γινόμαστε σχεδόν καθημερινά, αποδέκτες πολλών παραπόνων από συναδέλφους που υπηρετούν στο ΤΜΔ Λάρισας σχετικά με την άθλια κατάσταση των μεταγωγικών οχημάτων (κλούβες).    
   Συγκεκριμένα το Τμήμα διαθέτει (2) κλούβες ''Iveco c13'' ηλικίας (14) περίπου ετών η καθεμία οι οποίες έχουν διανύσει, άνω των 400.000 & 600.000 χιλ/τρων αντίστοιχα.  
   Εξαιτίας της παλαιότητας τους παρουσιάζουν συχνότατες και ξαφνικές  βλάβες, παρά τη συντήρηση και τις φιλότιμες προσπάθειες των οδηγών-συναδέλφων. Έτσι πολλές φορές μένουν από βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταγωγής, με ότι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων, ακατάλληλες ώρες στη μέση του πουθενά……….
   Θεωρούμε απαράδεκτο το ΤΜΔ Λάρισας να στερείται των υπηρεσιών σύγχρονης κλούβας και για αυτό είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Υπηρεσία που δε μερίμνησε ώστε να κατανεμηθούν σωστά τα σύγχρονα μεταγωγικά οχήματα που προμηθεύτηκε με επόμενους διαγωνισμούς. Έτσι βρέθηκαν άλλες Υπηρεσίες με καινούργιο στόλο και άλλες όπως της πόλης μας με παλαιό.
    Ζητούμε την ανακατανομή ή τη διάθεση μίας (1) τουλάχιστον σύγχρονης κλούβας ''iveco c15'' που θα φέρει έστω προσωρινή λύση στο πρόβλημα.
   Απαιτούμε από τους συναδέλφους-οδηγούς, εφόσον διαπιστώνουν ότι το όχημα έχει πρόβλημα, να μεταβαίνουν στο αρμόδιο συνεργείο και εφόσον ο μηχανικός πιστοποιήσει ότι είναι σοβαρό να προβαίνουν σε άμεση ακινητοποίηση του. Κάνουμε σαφές σε όλους ότι οι μεταγωγές θα γίνονται μόνο με τα προβλεπόμενα οχήματα, χωρίς καμία έκπτωση σε κανόνες ασφαλείας.
  Τέλος από το κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτ/κων Λάρισας, ζητούμε αφού λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου, να προβεί σε όποιες ενέργειες κρίνει ώστε να διαφυλάξει την ασφαλή εκτέλεση των μεταγωγών αλλά και τη σωματική ακεραιότητα Αστυνομικών και Μεταγόμενων.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1) κ. Προϊστάμενο Εισαγγελίας
              Πρωτοδικών Λάρισας
      (Δια του Νομικού Συμβούλου
                του Σωματείου μας)
  2) κ. Γ.Ε.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
  3) κ. Διευθυντή Δ.Α. Λάρισας
  4) ΠΟΑΣΥ
  5) Μέλη ΕΑΛ