« Δωρεές για επισκευή (2) υπηρεσιακών οχημάτων».

Λάρισα 22 Μαΐου 2015

                                            Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.


Συνάδελφοι ,

   Το Σωματείο συνεχίζει τις προσπάθειες του με τις δυνάμεις που διαθέτει, για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Δ.Α. Λάρισας. Μοναδικός μας γνώμονας ήταν και παραμένει ότι «ασφαλής πολίτης σημαίνει πρωτίστως ασφαλής αστυνομικός».
   Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επαφών του Προεδρείου με τους επιχειρηματίες κ.κ. ΣΟΥΚΟ Κων/νο και ΠΕΤΑΛΑ Κων/νο, τους οποίους και ευχαριστούμε δημόσια, επισκευάσθηκαν αντίστοιχα τα κατωτέρω οχήματα :
1.    Το ΕΑ-24433 στο οποίο θα γίνει συνολική ανακατασκευή (κινητήρας,  αναρτήσεις, εσωτερικός χώρος κτλ) και θα διατεθεί άμεσα στο Α.Τ. Ραψάνης.
2.    Το ΕΑ-24389 του Α’ Α.Τ. Λάρισας το οποίο ήταν εδώ και (3) μήνες περίπου ακινητοποιημένο με σοβαρή βλάβη.
   Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα των οχημάτων δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν υπηρεσίες όπως π.χ. το Α.Τ. Τυρνάβου, οι οποίες έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Εμείς συνεχίζουμε μέχρις ότου όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να εκτελούν με ασφάλεια τα καθήκοντα τους.   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ