Ανακοίνωση σχετικά με συναντήσεις

Λάρισα 10 Ιουνίου 2015
           
                                                                             Π ρ ό ς :  Μέλη ΕΑΛ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Συνάδελφοι
 Την 9/6/2015 ο πρόεδρος του Σωματείου είχε συναντήσεις στην Αθήνα με υπηρεσιακούς παράγοντες και με το Διευθυντή του γραφείου κ, Υπουργού κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ.
   Σας ενημερώνουμε επιγραμματικά για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τη περιοχή μας:
α) Η αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών προχωρά αλλά με αργά βήματα. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε και έγινε αποδεκτό ότι η συστέγαση του Α.Τ. Ραψάνης, με το ΤΔΠΜ Γόννων, να γίνει υπο τη μορφή της «προσωρινής μεταστέγασης» και όχι μέσω της χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης κάποιου Π.Δ.
β)  Κατατέθηκαν υπομνήματα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με τη φύλαξη στόχων «ειδικού» ενδιαφέροντος. Λάβαμε την υπόσχεση ότι θα απεμπλακούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη φύλαξη των δύο εξ΄αυτών στόχων.
γ) Μας δόθηκαν κατευθύνσεις, οι οποίες και διαβιβάσθηκαν εκ΄μέρους μας αρμοδίως, σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήματος, δια της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/ΑΕΑ, προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, έτσι ώστε το ΤΜΔ Λάρισας να μπορέσει να αποκτήσει σύγχρονο όχημα μεταγωγών, από τα αποκτηθέντα μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκών Συνόρων.
δ) Επιτέλους ξεκίνησαν πάλι οι διαδικασίες όσον αφορά τη δωρεά 3.500 οχημάτων. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.
Συνάδελφοι
   Παρακολουθούμε όλα τα ανωτέρω ζητήματα και θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη τους.   

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ