«Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α.Λάρισας»

                                                       Λάρισα 5 Ιουνίου 2015

                                                                Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.


  Συνάδελφοι
  Από το καλοκαίρι του 2012 που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Σωματείου ,ασκώντας παράλληλα και τα καθήκοντα του εκπροσώπου του Σωματείου μας στο Συμβούλιο Μεταθέσεων ,προσπάθησα να είμαι δίκαιος και μόνο υπό αυτό το πρίσμα να εξυπηρετώ τα διάφορα αιτήματα σας. Πολλές φορές δε αυτό μου στοίχισε προσωπικά ,έχοντας δυσαρεστήσει κάποιους συναδέλφους με τη στάση μου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
 Καταφέραμε να παγιωθεί ένα αντικειμενικό σύστημα τοποθετήσεων , μετατιθέμενων από άλλη Δ.Α. προς τη Δ.Α. Λάρισας ,το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν περιφερειακά Α.Τ. όπως η Αγιά και η Ραψάνη, που μαστιζόταν εδώ και χρόνια από λειψανδρία ,με ότι αυτό συνεπάγεται στα δικαιώματα των συναδέλφων αλλά και στην εκτέλεση της Υπηρεσίας. Πλέον όλα τα περιφερειακά Α.Τ. , λειτουργούν κανονικά και δεν οφείλεται ουδεμία ημερήσια ανάπαυση στο προσωπικό. Δυστυχώς κατά τη συνεδρίαση του εκτάκτου Συμβουλίου Μεταθέσεων σήμερα 5/6/2015 ,για την τοποθέτηση δύο συναδέλφων οι οποίοι μετετέθησαν, λόγω συνυπηρέτησης, στη Δ.Α.Λάρισας ,αποφασίστηκε και ένας εξ΄αυτών τοποθετήθηκε σε Υπηρεσία έδρας ,τη στιγμή που άλλοι παλαιότεροι συνάδελφοι με περισσότερες οικογενειακές υποχρεώσεις έχουν τοποθετηθεί, από προηγούμενα Συμβούλια, εκτός πόλεως Λάρισας, πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς η Υπηρεσία πλέον  κρίνει με διαφορετικά κριτήρια!
 Επειδή ποτέ δε διαχώρισα τους συναδέλφους σε «παιδιά και αποπαίδια»
και με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων , δηλώνω ότι θα συνεχίσω να ενεργώ με βασικό μου γνώμονα την εξυπηρέτηση του δίκαιου και του σωστού, «αθεράπευτα ρομαντικός»,γιατί οι αξίες κερδίζονται και δε χαρίζονται.

Ο Πρόεδρος και Μέλος
του Συμβουλίου ΜεταθέσεωνΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος