« Χρήση στολής τύπου 8δ (εκστρατείας-επιχειρήσεων) από τους τροχονόμους του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων »

Λάρισα 10 Αυγούστου 2015

                                                          Π ρ ό ς :  Διεύθυνση Αστυνομίας
                                                                                     Λ α ρ ι σ α ς
                                                      Κ ο ι ν :  Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων
 Λ ά ρ ι σ α ς
                                                                       


κ. Διευθυντά,
   Το Σωματείο μας έγινε αποδέκτης αιτήματος του συνόλου σχεδόν των συναδέλφων της Τροχ. Αυτ/μων, με το οποίο επιθυμούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους να κάνουν χρήση της υπ’ αριθ. 8δ στολής.
   Γνωρίζουμε βέβαια ότι σύμφωνα με το κανονισμό, η χρήση του ανωτέρω τύπου στολής γίνεται από τους εκτελούντες εξωτερική μάχιμη υπηρεσία τάξεως. Πρέπει όμως στη περίπτωση του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων να ληφθούν υπόψη τα εξής:
α) Οι συνάδελφοι δραστηριοποιούνται σε μη αστικό περιβάλλον.
β) Πολλές φορές επιλαμβάνονται περιστατικών και διενεργούν ελέγχους , πέραν του αντικειμένου τους. (π.χ. μεταφορά λαθρομεταναστών, παρανόμου εμπορίου τσιγάρων, ποτών κ.α.), ενώ είναι πολλές οι περιπτώσεις συνδρομής τους σε άλλες υπηρεσίες (Α.Τ. Ραψάνης, Α.Τ. Περιφέρειας) και εξαιτίας αυτού  η κίνηση τους εκτός ΠΑΘΕ ακόμα και σε αγροτικούς δρόμους.
γ) Ο τύπος αυτής της στολής είναι ασύγκριτα πιο εύχρηστος και προσδίδει άνεση στις κινήσεις, καθώς και αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα.
κ. Διευθυντά,
   Ευελπιστούμε για τη θετική σας απάντηση, σημειώνοντας ότι η ευπρεπής και ομοιόμορφη εμφάνιση των συναδέλφων πρέπει να θεωρείται εκ’ μέρους σας ως δεδομένη.
                               
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ