«Εκτός έδρας αποζημίωση κατά τα μέτρα της 80ης Δ.Ε.Θ.(επανυποβολλή αιτήματος) »

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

                                                      Λάρισα 30 Αυγούστου 2015

                                                         Π Ρ Ο Σ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ.


 
   Σχετικά με το θέμα και παρά την έκδοση του υπ΄αρίθμ 503/4/67α από 28-08-2015 έγγραφό σας ,ουδεμία απάντηση υπήρξε από το Α.Ε.Α. όσον αφορά τα προβλήματα που θίγονται με αυτό ,ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν εις βάρος των μετακινούμενων Αστυνομικών.
 Εξακολουθεί να ισχύει ο χαρακτηρισμός των αστυνομικών μέτρων ως «ευρείας κλίμακας» σύμφωνα με τη σχετική διαταγή του Α.Ε.Α. από την 06:00 πρωινή της 04-09-2015, η δε ισχύ της θα συνεχίσει ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επικρατούσα κατάσταση.  
 Αποτέλεσμα αυτού του ακατανόητου για εμάς χρονικού ορισμού είναι ότι συνάδελφοι που έχουν διαταχθεί να μετακινηθούν για ενίσχυση της Γ.Α.Δ.Θ. ,ως οδηγοί –πληρώματα υπηρεσιακών οχημάτων από 01-09-2015 ,να αποζημιωθούν τις περισσότερες των ημερών με το 1/3 της εκτός έδρας αποζημίωσης ,εις βάρος του οικογενειακού προϋπολογισμού τους.Ο διαχωρισμός αυτός των συναδέλφων σε μετακινούμενους με υπηρεσιακά οχήματα η όχι και ο σχετικός αντίκτυπος στην ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας ,έχει επιφέρει δυσφορία και αρνητικά σχόλια μεταξύ των συναδέλφων μας.
 Είναι τουλάχιστον οξύμωρο τη στιγμή που η Ομοσπονδία μας έχει ως στόχο την αύξηση-εξορθολογισμό της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης ,κάποιοι να εκδίδουν διαταγές σε βάρος των μετακινούμενων αστυνομικών αγγίζοντας δυστυχώς το όριο της αντισυ-ναδελφικότητας,μειώνοντας την ήδη πενιχρή ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση!
  Ας γίνει επιτέλους κατανοητό ότι δε ζητούμε τίποτε παραπάνω από την έκδοση μιας δίκαιας διαταγής που να προβλέπει το αυτονόητο , δηλαδή όλες τις ημέρες ενίσχυσης της Γ.Α.Δ.Θ., λόγω 80ης ΔΕΘ ,για όλο το μετακινούμενο προσωπικό ως ευρείας κλίμακας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ