«Βράβευση παιδιών-Μελών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές το Σχολικό Έτος 2014-2015.»

Λάρισα 21 Δεκεμβρίου 2015

                                                                             Η Ένωση μας και η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Θεσσαλίας τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30, στο Ξενοδοχείο «IMPERIAL», συνδιοργανώνουν εκδήλωση με σκοπό τη βράβευση παιδιών Αστυνομικών, μελών τους, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές το Σχολικό Έτος 2014-2015.
    Για να μην παραλείψουμε χωρίς τη θέλησή  μας κάποιον από τους επιτυχόντες, παρακαλούμε τους συναδέλφους που δεν δήλωσαν στην υπηρεσία τους την επιτυχία των παιδιών τους, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο έως και την 23 Δεκεμβρίου 2015 για να ενημερώσουν σχετικά.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                          ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ