"Χορήγηση δωροεπιταγών στους τρίτεκνους συναδέλφους"

                                                       Λάρισα 3 Δεκεμβρίου 2015

                                            Π Ρ Ο Σ : Μέλη ΕΑΛ   Η Ένωση στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ την 30-11-2015, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, τη χορήγηση δωροεπιταγών  εκτός από τους πολύτεκνους και στους τρίτεκνους συναδέλφους.
   Η δωροεπιταγή θα είναι για αγορές από "super market" .
   Οι προϋποθέσεις είναι:
α. Να είναι μέλη του Σωματείου.
β. Να είναι προστατευόμενα μέλη τους και τα  τρία τέκνα.
γ. Σε περίπτωση ζεύγους συναδέλφων δικαιούχος είναι ο       
    πατέρας.
  Σχετικές καταστάσεις θα υποβληθούν από τις Γραμματείες των Υπηρεσιών στο Σωματείο μας.
   Η προσπάθεια αυτή είναι μια αρχή. Ευχόμαστε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου μας να συνεχίσει και στο μέλλον  να είναι εύρωστο, να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και να συνεχιστεί από μέρους μας η στήριξη των τριτέκνων συναδέλφων και σε επόμενες εορταστικές περιόδους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ