« Δωρεά της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. »

Λάρισα 16 Δεκεμβρίου 2015

                                                               Π Ρ Ο Σ : 1) Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                                 2) M.M.E.

Συνάδελφοι ,
   Το Σωματείο συνεχίζει τις προσπάθειες του, μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Λάρισας. Μοναδικός μας γνώμονας ήταν και παραμένει ότι «Ασφαλής Πολίτης σημαίνει πρωτίστως Ασφαλής Αστυνομικός».
   Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επαφών του Προεδρείου της Ένωσης με την ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. και συγκεκριμένα με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή & Διευθυντή Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων κ. ΜΠΑΚΟΥΡΑ Λεωνίδα, τον οποίο δημοσίως ευχαριστούμε θερμά, εξασφαλίστηκαν τα κάτωθι:
1.    Αγορά τριών (3) φορητών ασυρμάτων για κάλυψη αναγκών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
2.    Αγορά τριών (3) επαναφορτιζόμενων φακών στη διάθεση της Διαχ/σης Υλικού της Δ.Α. Λάρισας προς κάλυψη αναγκών υφισταμένων υπηρεσιών της.
3.    Αντικατάσταση κινητήρα στο ΕΑ 25324 του Β’ Α.Τ. Λάρισας το οποίο ήταν περίπου (3) μήνες ακινητοποιημένο.
4.    Αγορά φορητού Η/Υ (laptop) προς κάλυψη αναγκών του ΤΕΕ της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας.
   Τα ανωτέρω είδη παρελήφθησαν από το Σωματείο μας και δόθηκαν δωρεά προς τις ανωτέρω Υπηρεσίες.
   Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μετά από παρέμβαση μας προς το κ. Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, η Δ.Α. Λάρισας ενισχύθηκε με αυτ/το 4Χ4 μάρκας Jeep, η κατανομή του οποίου έγινε από το κ. Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας στην ΟΠΚΕ.
   Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν εκλείψει οι ελλείψεις των Υπηρεσιών και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δε πρόκειται να σταματήσουμε τις προσπάθειες μας, μέχρις ότου όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να εκτελούν ασφαλείς και άνετοι τα καθήκοντα τους.
Συνδικαλισμός των Πράξεων και όχι των εύκολων Λόγων!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ