« Νομική Προστασία »

Λάρισα 10 Ιανουαρίου 2016

                                                Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                   
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
  
   Για το χρονικό διάστημα 11/1/2016 έως και 29/1/2016 ανοίγει το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης της ARAG, για όσους δεν έχουν ήδη εγγραφεί και επιθυμούν.
   Για περισσότερες πληροφορίες όπως και για αιτήσεις εγγραφής μπορείτε να απευθύνεστε στον
εκπρόσωπο της ARAG στο νομό Λάρισας, Κο ΠΡΑΤΤΟ Κυριάκο Αθ. Διάκου 7 Λάρισα, τηλ. 2410534366 & 6978023758 (profert@otenet.gr) ή στο blog του Σωματείου μας enastylblogspot.gr ή στο γραφείο της Ένωσης.
   Το συνολικό ετήσιο κόστος του συμβολαίου ανέρχεται στα 44,85 ευρώ και η πληρωμή του θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις , μέσω της μισθοδοσίας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ