« Αποσπάσεις στην Ειδομένη-Κιλκίς »

                                                       Λάρισα 19 Φεβρουαρίου 2016

                                                                          Π Ρ Ο Σ : 1) Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                                            2) Π.Ο.ΑΣ.Υ.


   Με την υπ΄αριθ. 6001/7/5675-β από 18-2-2016 διαταγή το Α.Ε.Α. διατάσσει την απόσπαση πενήντα(50) συναδέλφων ,μεταξύ των οποίων και τέσσερις (4) συνάδελφοι από τη Δ.Α.Λάρισας.
   Για μια ακόμη φορά η διαταγή σχετικά με το χρόνο λήψης των Φ/Π από τους μετακινούμενους Αστυνομικούς ,