Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας – Π.Δ. 173/2013

Λάρισα 26 Μαρτίου 2016
                                                                                                                                                   
                                                               Π Ρ Ο Σ :    κ. Δ.Α. Λάρισας
                                                      Κ Ο Ι Ν : 1) κ. Γ.Ε.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
                                                                       2) Μέλη Ε.Α.Λ.


κ. Διευθυντά,
   Η έκδοση εβδομαδιαίας διάταξης υπηρεσίας ήταν αδιαμφισβήτητα μία μεγάλη επιτυχία και είναι βέβαιο ότι συνέβαλλε τα μέγιστα στη καλυτέρευση της προσωπικής-οικογενειακής ζωής των συναδέλφων.

   Οι πρόσφατες πολυήμερες αγροτικές κινητοποιήσεις, το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα και τα επακόλουθα έκτακτα και τακτικά αστυνομικά μέτρα, επέφεραν αναστάτωση στην Υπηρεσιακή καθημερινότητα. Μία από τις επιπτώσεις ήταν και η ΜΗ έκδοση, από τις περισσότερες υφιστάμενες υπηρεσίες σας, εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

κ. Διευθυντά,
   Αναγνωρίζουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ανοιχτά υπηρεσιακά «μέτωπα» όπως το hot spot και η ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων Αστυνομίας. Σε καμία περίπτωση όμως δε πρέπει να διαιωνίζεται το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης με το Π.Δ. 173/2013. Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας προς τους κ.κ. Διοικητές των Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εφαρμόσουν τα αυτονόητα. Ζητούμε επίσης από το ΓΑΑ/ Δ.Α. Λάρισας και τη ΓΕΠΑΔ να εκδίδουν έγκαιρα και σε εβδομαδιαία βάση τις διαταγές για τα τακτικά αστυνομικά μέτρα.
   Δικαιολογίες από κάποιες Διοικήσεις για μη έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας δεν υπάρχουν. Έστω και αν κάποια στιγμή υπάρξουν ΕΚΤΑΚΤΕΣ υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τροποποίηση της υπηρεσίας.

κ. Διευθυντά,
   Ευελπιστούμε ότι με τη παρέμβαση σας, το ζήτημα θα λυθεί ΑΜΕΣΑ και αρχής γενομένης από τη Παρασκευή 1η/4ου /2016 θα υπάρχει σε όλες της Υπηρεσίες της Δ.Α. Λάρισας ανηρτημένη εβδομαδιαία διάταξη υπηρεσίας.
   
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                            ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ