Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

                         Λάρισα 19 Μαρτίου 2016
                                                                 
                                                           Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.           
                               
     

     Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας, θα συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Ένωσής μας, με θέματα:
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2. Προϋπολογισμός επόμενου έτους.
3. Διεκδικητικό πλαίσιο-ψήφισμα.   
    Καλούνται τα μέλη της Ένωσης να παραστούν στη συνέλευση όπου και θα καθοριστεί το διεκδικητικό μας πλαίσιο για το επόμενο έτος.
    ΣΗΜ: Για να υπάρξει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού,  απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται την επόμενη Πέμπτη 7 Απριλίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών.
    Επειδή η εμπειρία, μας έχει δείξει ότι δεν υπάρχει απαρτία στις δύο πρώτες συγκεντρώσεις καλείστε να παραστείτε στη Γ.Σ. την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου η οποία θα πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων τακτικών μελών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ