«Πειθαρχικός έλεγχος συναδέλφων του Τ.Π.Δ.Μ. Ελασσόνας»

Λάρισα 17 Απριλίου 2016

                                                   Π Ρ Ο Σ : 1) κ. Διευθυντή Αστυνομίας
                                                                                    Λ ά ρ ι σ α ς
                                                                     2) κ. Διοικητή Τ.Δ.Π.Μ.
                                                                               Ε λ α σ σ ό ν α ς
                                                   Κ Ο Ι Ν : 1) κ. ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
                                                                    2) Π.Ο.ΑΣ.Υ.


κ. Διευθυντά,

   Το Σωματείο μας καθώς και όλο το Συνδικαλιστικό Κίνημα, έχει ως βασική του αρχή ότι ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού θα πρέπει να είναι το έσχατο μέσο ελέγχου της Διοίκησης και πάνω απ’ όλα αυτός να γίνεται με φειδώ, με πνεύμα δικαιοσύνης και το σημαντικότερο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος.
   Δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι δύο (2) συνάδελφοι του Τ.Δ.Π.Μ. Ελασσόνας κλήθηκαν σε απολογία προ ολίγων ημερών με το αιτιολογικό της «μειωμένης απόδοσης» για την υπηρεσία που εκτέλεσαν την 28/3/2016 και ωράριο 14:00-22:00.(Γενικοί Αστυνομικοί Έλεγχοι-Εξόρμηση ΚΟΚ).
   Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πως τεκμαίρεται ότι οι δύο συνάδελφοι, με άριστο υπηρεσιακό ιστορικό, είχαν   «μειωμένη απόδοση» κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους έχουν ελέγξει: α) (15) οχήματα, εκ’ των οποίων τα (5) λεωφορεία, β) (106) άτομα και γ) ενήργησαν (2) προσαγωγές στο Αστυνομικό Κατάστημα.
κ. Διευθυντά,
   Επειδή το Προσωπικό δίνει τα πάντα σε αυτή τη δύσκολη για τη Χώρα και την Υπηρεσία περίοδο.
   Επειδή γνωρίζουμε ότι είστε κοινωνός του δόγματος της «υπηρεσιακής γαλήνης».
   Επειδή θεωρούμε ότι οι κλήσεις για απολογία ήταν μια άτυχη στιγμή για τη Διοίκηση του Τμήματος και ταυτόχρονα μια άδικη στιγμή για τους (2) συναδέλφους.
   Καλούμε τόσο εσάς όσο και το κ. Διοικητή της Υπηρεσίας, να σκεφθείτε με βασικό γνώμονα το δίκαιο και τα πραγματικά γεγονότα και να λάβετε τη σωστή απόφαση, θέτοντας στο αρχείο τις αναφορές, κρίνοντας τους συναδέλφους ΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ.


"ΜΗΔΕΝ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΝΟΣ ΠΟΙΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"   
     Να φροντίζεις περισσότερο για το δίκαιο από οτιδήποτε άλλο (Πλάτων)


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ