« Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων της Ένωσης μας (Δ.Σ., αντιπρόσωποι στη ΠΟΑΣΥ, ελεγκτική επιτροπή, συμβούλιο μεταθέσεων) »

Λάρισα 9 Μαΐου 2016

                                                                      Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                      Κ Ο Ι Ν : Π.Ο. ΑΣ.Υ.
                             


Συναδέλφισες-Συνάδελφοι,

   Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΕΑΛ, οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Σωματείου μας, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής.
   Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι :
Α. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ.. το αργότερο έως την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 24:00, στην οποία θα αναγράφουν το όργανο που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα.
Β. Η Γενική Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 2014 και ώρα 19:00.
   Από το Δ.Σ. αποφασίσθηκε ομόφωνα η κάθοδος σε κοινό ψηφοδέλτιο και η επιλογή από εκεί των ικανότερων. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να επιλεγεί από κάποιους υποψήφιους να κατατεθεί ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει και οι υπόλοιποι υποψήφιοι να ενταχθούν σε κάποιο συνδυασμό.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ