«Αποζημίωση από το Ίδρυμα Εξοχών σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης»

Λάρισα 26 Μαΐου 2016

                                                        Π Ρ Ο Σ : Μέλη ΕΑΛΣυναδέλφισσες-Συνάδελφοι

   Κατόπιν επαφών του Σωματείου μας με το Ίδρυμα Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας, σας ενημερώνουμε ότι οι συναδέλφισσες ή σύζυγοι συναδέλφων που έχουν βιώσει την επίπονη διαδικασία της εξωσωματικής δικαιούνται αποζημίωσης, αρκεί να ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
·      Το Ίδρυμα αποζημιώνει ΜΟΝΟ μία (1) από τις τυχόν περισσότερες προσπάθειες.
·      Η προσπάθεια να έχει γίνει το αργότερο πέντε (5) έτη πριν.
·     Οπωσδήποτε θα πρέπει να προσκομισθούν-κατατεθούν οι ανάλογες ιατρικές βεβαιώσεις και αποδείξεις καταβολής χρημάτων.
   Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους συναδέλφους που προσπαθούν να γίνουν γονείς, 
ΥΓΕΙΑ & ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.
.  


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ