Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας – Π.Δ. 173/2013

                                                                                  Λάρισα 27 Ιουλίου 2016
                                                                                                                                                   
                                                               Π Ρ Ο Σ :    κ. Δ.Α. Λάρισας
                                                      Κ Ο Ι Ν : 1) κ. Γ.Ε.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
                                                                       2) Μέλη Ε.Α.Λ.κ. Διευθυντά,
   Η έκδοση εβδομαδιαίας διάταξης υπηρεσίας ήταν αδιαμφισβήτητα μία μεγάλη επιτυχία και είναι βέβαιο ότι συνέβαλλε τα μέγιστα στη καλυτέρευση της προσωπικής-οικογενειακής ζωής των συναδέλφων.
   Οι πρόσφατες πολυήμερες διμοιρίες για την Ειδομένη, γενικότερα το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα και τα επακόλουθα έκτακτα και τακτικά αστυνομικά μέτρα, επέφεραν αναστάτωση στην Υπηρεσιακή καθημερινότητα. Μία από τις επιπτώσεις ήταν και η ΜΗ έκδοση, από τις περισσότερες υφιστάμενες υπηρεσίες σας, εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

κ. Διευθυντά,
   Αναγνωρίζουμε ότι σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανοιχτά υπηρεσιακά «μέτωπα». Σε καμία περίπτωση όμως δε πρέπει να διαιωνίζεται το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης με το Π.Δ. 173/2013. Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας προς τους κ.κ. Διοικητές των Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εφαρμόσουν τα αυτονόητα. Ζητούμε επίσης να εκδίδονται έγκαιρα και σε εβδομαδιαία βάση οι διαταγές για τα τακτικά αστυνομικά μέτρα.
   Δικαιολογίες από κάποιες Διοικήσεις για μη έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας δεν υπάρχουν. Έστω και αν κάποια στιγμή υπάρξουν ΕΚΤΑΚΤΕΣ υπηρεσιακές ανάγκες, υφίσταται σχετική πρόβλεψη για τροποποίηση της υπηρεσίας.

κ. Διευθυντά,
   Ευελπιστούμε ότι με τη παρέμβαση σας, το ζήτημα θα λυθεί ΑΜΕΣΑ και θα υπάρχει σε όλες της Υπηρεσίες της Δ.Α. Λάρισας ανηρτημένη εβδομαδιαία διάταξη υπηρεσίας.
   
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                            ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ