« Παιδικές κατασκηνώσεις »

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»
                                                     
  Λάρισα 15 Ιουνίου 2016

Προς: Μέλη Ένωσης Αστυνομικών
                                                                Λ ά ρ ι σ α ς
                                                                                                   
   Σας γνωρίζουμε ότι κατά την θερινή περίοδο έτους 2016 θα λειτουργήσει στο Στόμιο η παιδική κατασκήνωση της Αγίας Παρασκευής στην οποία θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 7 έως και 16 ετών.
   Η κατασκήνωση βρίσκεται στην παραλία του Στομίου. Μετά από σχετική συνεννόηση του Σωματείου μας με το Δήμο Αγιάς θα φιλοξενηθούν και παιδιά συναδέλφων, οι οποίοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας  μέχρι Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 24/7/2016 – 2/8/2016
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 3/8/2016 – 12/8/2016
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 13/8/2016 – 22/8/2016
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:
  • Αίτηση (απλό υπόδειγμα) του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο Αγιάς στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς το Δήμο Αγιάς στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεική, τρίτεκνη, πολύτεκνη).
  • Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
   Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή στο fax 2410627575  στην Ένωση Αστυνομικών Λάρισας ή στο email enastylar@gmail.com από τη  21/6/2016 έως και την Τετάρτη 29/6/2016.
   Ο κατασκηνωτής εφόσον επιλεγεί θα καταθέσει το ποσό συμμετοχής του και στη συνέχει οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν το διπλότυπο της απόδειξης κατάθεσης ( 30 ευρώ) της Τράπεζας στον Διαχειριστή της κατασκήνωση με την άφιξή τους σ' αυτή. Από τη καταβολή του ποσού εξαιρούνται οι πολύτεκνες-τρίτεκνες-μονογονεικές οικογένειες.
   Ο Δήμος Αγιάς για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου διαθέτει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» GR 8401712490006249030020855.
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου Αγιάς :
2494024517 /  Κα ΚΑΡΑΝΙΚΑ Σοφία


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ