Μικροβιολογικές εξετάσεις νερού των ψυκτών του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας
                                                                      

 Λάρισα 29 Ιουλίου 2016

                      
Πρός: Μέλη Ε.Α.Λ.
                                 
                                                         
 Η Ένωση μας κατόπιν ερωτημάτων μελών μας αλλά και γενικότερα στα πλαίσια των δράσεων της σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού,για δεύτερη φορά απευθύνθηκε στο εξειδικευμένο εργαστήριο της  Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας σχετικά με τη καταλληλότητα του νερού των  ψυκτών του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας καθώς και από τις βρύσες του εστιατορίου και του κυλικείου.
   Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των δειγμάτων βεβαιώνουν ότι το νερό των ψυκτών όλων των ορόφων,του εστιατορίου και του κυλικείου, είναι κατάλληλο και πληρεί όλες τις προδιαγραφές υγιεινής.
    Ευχαριστούμε θερμά το αρμόδιο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Λαρισας το οποίο για ακόμη μια φορά ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα μας προέβει αφιλοκερδώς στον έλεγχο δειγμάτων νερού από όπου του υποδείχτηκε.                                                                       
                                                            
.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ