«Συνάδελφοι δικαιούχοι Σχολικών Δωροεπιταγών»

Λάρισα 27 Αυγούστου 2016

                                       Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.Συνάδελφοι,
   Το Σωματείο στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, τη χορήγηση δωροεπιταγών, στα μέλη που τα παιδιά τους θα παρακολουθήσουν κατά το Νέο Σχολικό Έτος μαθήματα στην Α’ Δημοτικού.
   Οι δωροεπιταγές είναι για αγορές από το Βιβλιοχαρτοπωλείο «ΑΝΕΜΟΣ» επί της οδού Κύπρου 47, αξίας 40 ευρώ/έκαστη και θα μοιρασθούν στις Υπηρεσίες και τις Ομάδες που υπηρετούν οι δικαιούχοι.

Συνάδελφοι,
   Από εσάς το μόνο που ζητάμε είναι η στήριξη των εκδηλώσεων του Σωματείου, ώστε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας να συνεχίσει και στο μέλλον  να είναι εύρωστο, δίνοντας τη δυνατότητα να συνεχιστεί εκ’ μέρους μας η πολυεπίπεδη στήριξη των Μελών μας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ