«Έκτακτες μεταθέσεις έτους 2016»

Λάρισα 17 Σεπτεμβρίου 2016

                                                                              Προς :Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                      

   Τη προσεχή Δευτέρα 19η Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει στο ΑΕΑ το αρμόδιο συμβούλιο το οποίο και θα κατανέμει τις θέσεις των έκτακτων μεταθέσεων. Φέτος οι μεταθέσεις θα γίνουν, για πρώτη φορά, με το νέο αξιοκρατικό σύστημα.
   Δυστυχώς τώρα που έχουμε αξιοκρατία, δεν έχουμε κενές οργανικές θέσεις, ελέω του «σφαγιασμού» 6.700 κενών θέσεων αστυφυλάκων. Η Δ.Α. Λάρισας έχει πλέον σήμερα μόνο (5) κενές οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και σχεδόν άλλες τόσες βαθμοφόρων!
   Το Σωματείο μας έχει ενημερώσει την Ομοσπονδία αλλά και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Αρχηγείου, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δ.Α. Λάρισας, όσο και για το ότι η επετηρίδα της Λάρισας είναι από τις μεγαλύτερες σε αριθμό αλλά και σε χρόνο αναμονής. Στόχος μας είναι κατά τις επικείμενες μεταθέσεις να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κενά.
   Παρά τη συστηματική απαξίωση μας από κάποιους, ευτυχώς λίγους, συνεχίζουμε αθόρυβα το ουσιαστικό μας έργο. Δυναμικά δίπλα στο συνάδελφο, απέναντι στα προβλήματα. Ο Αστυνομικός Συνδικαλισμός είναι θεσμός. Χάρη δε χρωστάμε σε κανένα για τη συνδικαλιστική μας ύπαρξη!

Όλοι κρινόμαστε!

  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ