« Προβλήματα με τις Μεταγωγές Κρατουμένων - Διανυκτέρευση συνοδών Αστυνομικών »

Λάρισα, 16 Οκτωβρίου 2016

                                                                                            
                                                         Προς  : 1) Αρχηγείο Ελ. Αστυνομίας
                                                                                   (Μέσω ΠΟΑΣΥ)
                                                             2) Επιθεώρηση Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδας
(Μέσω ΠΟΑΣΥ)
Κοιν. : 1) Διεύθυνση Αστυν. Λάρισας
2)  ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
3) Τμήμα Μεταγωγών
Δικαστηρίων Λάρισας

Κύριε Αρχηγέ,
Σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 7 της υπ’ αριθ. 18/2006 Κανονιστική Διαταγή (Κ.Δ), η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) οφείλει να εκτελεί τακτικές μεταγωγές από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά, χωρίς δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα να  ακυρώσει κάποια από αυτές.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι, η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. την 13, 20 & 27/9/2016 (μεταγωγές Τρίτης), κοινοποίησε με ηλεκτρονική σηματική αναφορά στο Τ.Μ.Δ. Λάρισας, καθώς και σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταγωγών, τη μη εκτέλεση των ως άνω τακτικών δρομολογίων, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού κρατουμένων!! Η εν λόγω Υπηρεσία, ακριβώς με πανομοιότυπο σκεπτικό, συνεχίζει να μην εκτελεί μεταγωγές κάθε Τρίτη και έτσι έχει καταργήσει το τακτικό δρομολόγιο της Τρίτης!!!
Οι παραπάνω ακυρώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα για το Τ.Μ.Δ. Λάρισας, να εκτελέσει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες τρεις (3) έκτακτες μεταγωγές προς Αθήνα με συνολικά τριάντα οκτώ (38) κρατουμένους, μία (1) έκτακτη προς Θεσσαλονίκη με πέντε (5) κρατουμένους και μία (1) έκτακτη προς Κασσαβέτεια με οκτώ (8) κρατουμένους. Συνολικά για όλες τις έκτακτες μεταγωγές διατέθηκαν (25) συνοδοί Αστυνομικοί.
 Κύριε Αρχηγέ,
  Όλα όμως τα έκτακτα δρομολόγια του ΤΜΔ Λάρισας, αλλά και άλλων Υπηρεσιών προς Αθήνα, στην επιστροφή τους πάντα έχουν κρατουμένους για τις έδρες τους, πράγμα που αποδεικνύει περίτρανα ότι ο προσχηματικός λόγος της έλλειψης κρατουμένων δεν ισχύει.
  Πρόθεση της παρέμβασης μας, δεν είναι σε καμία περίπτωση η αμφισβήτηση του δύσκολου έργου των συναδέλφων της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.,  αλλά πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι οι διαταγές και οι κανονισμοί, δεν είναι λάστιχο για να το φέρνει στα μέτρα της η κάθε Διοίκηση, ανάλογα πως τη βολεύει ή πως την κατευθύνει η εκάστοτε οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.
  Ένα άλλο πρόβλημα που έχει ανακύψει, είναι η προβλεπόμενη διανυκτέρευση των συναδέλφων που εκτελούν μεταγωγή στην Αθήνα.  Δυστυχώς κάποιοι υπάλληλοι έχουν βρει τον αστυνομικό, ως το εύκολο θύμα όσον αφορά την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Γ τηε 22ης Δ/νσης του ΓΛΚ, με το υπ’ αριθ. 2/85825/0022 από 19/12/2011 έγγραφό του αναφέρει ότι: «….δεν παρέχεται η ευχέρεια καταβολής δαπανών διανυκτέρευσης στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., που εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων κατά τη διάρκεια της ημέρας».
 Κύριε Αρχηγέ,
Επειδή η απόσταση Λάρισα-Αθήνα είναι 350 χιλ/τρα.
Επειδή το ωράριο του αστυνομικού είναι οκτάωρο και όταν κάποιος βρίσκεται δώδεκα και πλέον ώρες στο δρόμο, υπάρχει κίνδυνος λόγω κόπωσης ατυχήματος, απόπειρας απόδρασης ή άλλων εκνόμων ενεργειών.
Επειδή πάντα κατά την επιστροφή υπάρχουν ποινικοί προς Λάρισα, οι οποίοι διανυκτερεύουν στο ΤΜΔ, διότι οι Φυλακές δε δέχονται κρατουμένους μετά τη δύση του ηλίου, με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.
Επειδή σύμφωνα με το αρθ.5 παρ.1 της Κ.Δ. 18/2006 η μεταγωγή τερματίζεται πριν τη δύση του ηλίου.
  Απαιτούμε από όλους: α) το σεβασμό στη προσωπικότητα των συναδέλφων,  β) τον εφοδιασμό τους με το ανάλογο χρηματικό ποσό και τη διανυκτέρευση τους σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχειακό κατάλυμα, γ) το σεβασμό στα Π.Δ. και τις Κ.Δ. και δ) την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 18/2006 Κ.Δ. από τη ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.
  Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, διαχρονικά, έχει δώσει τεράστιους αγώνες, ώστε να εξασφαλίσει στους Συναδέλφους συνθήκες ασφαλείας, καθώς και τις ελάχιστες ανέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτά τα κεκτημένα ΔΕΝ πρόκειται για χάρη κανενός να τα απεμπολήσουμε και θυμίζουμε μια γνωστή φράση του κ. Πρωθυπουργού:

« Το τζάμπα πέθανε!!! »ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ