« Συνεργασία Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας με τον Όμιλο Ι.Α.Σ.Ω. Θεσσαλίας».

                                                       Λάρισα 10 Νοεμβρίου 2016


                                                     Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.Συνάδελφοι ,

   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες συγκυρίες που διανύουμε όλοι μας σε θέματα υγείας, όσον αφορά την πρόληψη , διάγνωση και νοσηλεία πραγματοποίησε την 9-11-2016 συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Ι.Α.Σ.Ω. Θεσσαλίας κ.ΜΗΤΣΙΑΔΗ Σωκράτη και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ.ΚΑΡΥΩΤΗ Αθανάσιο.
 Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημά μας, διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και αφορούσε την έναρξη συνεργασίας στον τομέα της υγείας , μεταξύ του Σωματείου μας και του Ομίλου Ι.Α.Σ.Ω.
 Οι ανωτέρω εκπρόσωποι του Ομίλου αποδέχθηκαν άμεσα το αίτημα μας για τη χορήγηση ειδικής προσφοράς-έκπτωσης σε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες για τα μέλη μας ,συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών αυτών έως Ά βαθμού συγγένειας(σύζυγοι-τέκνα-γονείς μέλους).
 Οι ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά την οποία λάβαμε, θα παρέχονται κατόπιν επίδειξης της Υπηρεσιακής Ταυτότητας του μέλους.


 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ