Βράβευση παιδιών-Μελών μας που πέτυχαν για πρώτη φορά την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικές σχολές το Σχολικό Έτος 2015-2016.


Λάρισα 27 Δεκεμβρίου 2016

                                                                             Η Ένωση μας και η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Θεσσαλίας τη Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:30, στο Ξενοδοχείο «IMPERIAL», συνδιοργανώνουν εκδήλωση με σκοπό τη βράβευση παιδιών Αστυνομικών, μελών τους, που πέτυχαν για πρώτη φορά την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές το Σχολικό Έτος 2015-2016.
    Για να μην παραλείψουμε χωρίς τη θέλησή  μας κάποιον από τους επιτυχόντες, παρακαλούμε τους συναδέλφους που δεν δήλωσαν στην υπηρεσία τους την επιτυχία των παιδιών τους, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο έως και την 30 Δεκεμβρίου 2016 για να ενημερώσουν σχετικά.
   Στην ίδια επίσης εκδήλωση θα τιμηθούν τα (25) έτη από την ίδρυση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ