« Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης Υπηρεσιακού οχήματος σε αντίστοιχη πολιτική »

Λάρισα 3 Αυγούστου 2017

                                                          Π Ρ Ο Σ :   Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 ΘΕΜΑ: « Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης Υπηρεσιακού 
                  οχήματος  σε  αντίστοιχη πολιτική »

   Με το άρθρο 16 §2 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) υπήρχε η δυνατότητα  μετατροπής των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονταν από την Ελληνική Αστυνομία σε αντίστοιχων κατηγοριών πολιτικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
   Με την υπ΄αριθμ.οικ.47272/5763/2009(ΦΕΚ 1917 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθορίζονταν οι όροι και προϋποθέσεις για τη προαναφερόμενη μετατροπή.
   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9028/1469 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας από 27/3/2013 ήταν και είναι δυνατή η μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 19/1995, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 (χρόνο έναρξης ισχύος του ανωτέρω, κατά το άρθρο 17) μέχρι και 18.1.2013, οπότε και καταργήθηκε στο σύνολό του, λόγω αντικατάστασής του από το Π.Δ.51/2012 (ΦΕΚ 101 Α’). Άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες χορηγήθηκαν από την 19.1.2013 και μετά από την ΕΛ.ΑΣ., δεν μετατρέπονται κατά τα ως άνω οριζόμενα, διότι εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις του Π.Δ. 51/2012, όπου δεν ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία.
   Παρακαλούμε για την ανάδειξη της προαναφερόμενης παράλειψης του Π.Δ. 51/2012, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« Μετακίνηση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας ».

                                                                                      Λάρισα 28 Ιουλίου 2017

                                                                                               ΠΡΟΣ : Μέλη ΕΑΛ
       

 Θ έ μ α :  « Μετακίνηση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας ».


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
  
   Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας, έγινε συνάντηση με το Πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, κ. ΜΑΝΔΗΛΑ Βασίλειο. Ενημερωθήκαμε ότι μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας των ΚΤΕΛ, σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση των συναδέλφων, δεν δύναται πλέον να εκδίδονται «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ», με υπογραφή από τον εκάστοτε Αστυνομικό Διευθυντή.
   Επειδή όμως επιθυμία του τοπικού ΚΤΕΛ είναι οι συνάδελφοι να εξακολουθούν να εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις τους, αποφάσισε να μας εφοδιάσει με προϋπογεγραμμένα μπλοκ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» & με μπλοκ «ΕΚΠΤΩΣΗ 50%».
   Οι συνάδελφοι που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ή για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών της οικογένειας του, θα λαμβάνουν «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ». Για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες μετακίνησης θα δίδεται «ΕΚΠΤΩΣΗ 50%».
   Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να απευθύνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Προεδρείο  του Σωματείου, ώστε αναλόγως το λόγο της μετακίνησης, να λαμβάνουν και το αντίστοιχο εισιτήριο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟ «ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ» & ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΜΑΝΔΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απρόκλητη επίθεση σε πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης Λάρισας

                                                                          Λάρισα 23 Ιουλίου 2017

                                                     Π ρ ό ς :  Ως ο Πίνακας Αποδεκτών


                                                                      
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα 23-7-2017 ώρα 07:00, πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, από περίπου είκοσι (20) Ρομά, με αποτέλεσμα το τραυματισμό του και τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο.
   Οι παραβατικές συμπεριφορές στη περιοχή από, κυρίως, νεαρούς Ρομά, βαίνουν σταθερά αυξανόμενες. Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αστυνομικών  δηλώνουμε απερίφραστα ότι επ’ ουδενί δεν είμαστε διατεθειμένοι  να επιτρέψουμε τη δημιουργία «άβατων» στη περιοχή μας.
   Ζητούμε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας την εφαρμογή ενός σοβαρού σχεδίου αστυνόμευσης της περιοχής, το οποίο δε θα εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ανάλογα με το αν έχει ποδοσφαιρικό αγώνα ή άλλα μέτρα. 
   Ζητούμε από τους τοπικούς άρχοντες να στηρίξουν τη προσπάθεια της Αστυνομίας, δείχνοντας με τη στάση τους τη μηδενική ανοχή της Πολιτείας σε φαινόμενα ανομίας και ότι πλέον η ηρεμία  και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των υπολοίπων κατοίκων της περιοχής είναι υπεράνω των εκλογών και των ψήφων……
   Τα ανωτέρω θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στους «ψευτόνταήδες», ότι στα πλαίσια της Δημοκρατίας, σεβασμός και δικαιώματα είναι έννοιες αμφίδρομες, που δεν αφορούν μόνο τον Αστυνομικό, αλλά και τον ελεγχόμενο, καθώς επίσης ότι η συντεταγμένη Πολιτεία θα είναι αμείλικτη μαζί τους και εφόσον δεν αλλάξουν συμπεριφορά, θα υπάρχει μηδενική ανοχή και τα κρατητήρια θα γίνουν δεύτερο σπίτι τους.
   Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους συναδέλφους, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξή μας, σε ότι χρειαστούν.
                
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

 1. κ.κ. Βουλευτές Λάρισας
 2. κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
 3. κ. Δήμαρχο Λαρισαίων
 4. κ. Προϊστάμενο Εισαγγελίας
     Πρωτοδικών Λάρισας

 1. κ. Αρχηγό Ελ. Αστυνομίας
 2. κ. Γ.Ε.Α. Βορείου Ελλάδας
 3. κ. ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
 4. κ. Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας
 5. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
 6.  Μ.Μ.Ε.
 7.  Μέλη Ε.Α.Λ.

Δήλωση Πρόεδρου Ε.Α.Λ.


Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 πρωινή ώρα θα γίνει το συμβούλιο τοπικών τοποθετήσεων μεταθέσεων της ΔΑ ΛΆΡΙΣΑΣ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΆΣ ΔΗΜΟΣ
ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΑΛ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις

Συνάδελφοι

Ο διαχειριστής της σελίδας του Σωματείου μας στο fb μου ανέφερε ότι, βρήκε το ανωτέρω  κείμενο σήμερα περί ώρα 11:00, στις δημοσιεύσεις που αναμένουν τη σχετική έγκριση προς ανάρτηση τους.
Συνάδελφοι
Το facebook ΔΕΝ είναι καταστατικό όργανο του Σωματείου. Είναι απλά ένα ακόμα μέσο, όπως πχ το blog, το fax, οι πίνακες ανακοινώσεων, το οποίο βοηθά στη δημοσιοποίηση των διαφόρων αποφάσεων ή ενεργειών που λαμβάνουν τα καταστατικά όργανα του Σωματείου.....  Το Σωματείο εκπροσωπείται από το Πρόεδρο του. Το να αποστέλλει ο εκπρόσωπος της Ένωσης στο συμβούλιο μεταθέσεων, ώρα 21:45 της προηγούμενης ημέρας, όπου το πιθανότερο είναι να μη  το δει άμεσα ο διαχειριστής, όπως και έγινε, ότι την επόμενη μέρα το πρωί έχει Συμβούλιο, αποφεύγοντας εντέχνως να αναγράψει ακόμα και την ώρα διεξαγωγής του, ενώ έχει ενημερωθεί επίσημα με πρόσκληση της ΔΑ Λάρισας από τριημέρου, είναι προσβολή για το ΔΣ και για τους συναδέλφους μας. Το ίδιο πρόβλημα έχει υπάρξει και κατά το παρελθόν, έχει γίνει ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ προς το κ. Εκπρόσωπο με σχετική εγγραφή στο βιβλίο πρακτικών των ΔΣ, ΔΕΝ δημοσιοποιήσαμε το παραμικρό, αλλά δυστυχώς πάλι τα ίδια, όπως και με το συμβούλιο για τις ενστάσεις των μεταθέσεων της αναδιάρθρωσης, όπου εκεί ενημερώθηκα από άλλο μέλος του συμβουλίου μεταθέσεων, αφού αυτό είχε γίνει! Πιθανώς δεν έγινε αντιληπτή η έννοια της λέξης 
"εκπρόσωπος" και να νομίζει ότι εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ως Πρόεδρος σχετικά με τον εκπρόσωπο στο συμβούλιο μεταθέσεων, ποτέ δεν εφάρμοσα καταστατικές διατάξεις. Ποτέ δεν του έδωσα κατευθύνσεις. Ποτέ δεν του ζήτησα μια χάρη. Το μόνο που έχω ζητήσει κατ επανάληψη είναι να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. Ο καθένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του και των αποτελεσμάτων τους. Οι συνάδελφοι βλέπουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων μεταθέσεων, κάποιοι δε τα νιώθουν σκληρά στο πετσί τους........ Δε πρόκειται να ασχοληθώ άλλο με το ζήτημα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου που με αγωνία με ρωτούσαν να μάθουν και εγώ δεν ήξερα ούτε καν τα αυτονόητα......
ΟΛΟΙ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρχιφύλακας ΜΠΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ E.A.Λ.Συγχαρητήρια ανακοίνωση

                               Λάρισα 14 Ιουλίου 2017


                                                                                                          
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους του Τ.Δ.Ν. Λάρισας για τη σύλληψη δύο αλλοδαπών  και τη κατάσχεση περίπου (23) κιλών κάνναβης και ποσότητας κοκαΐνης.
Πρόκειται για μία επιτυχία η οποία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στις ειδικές αυτές Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και το μεράκι των εκεί υπηρετούντων Αστυνομικών.
   Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επιτυχιών των Υπηρεσιών της Δ.Α. Λάρισας, όπως η σύλληψη ληστή από την ομάδα ΔΙΑΣ, παρόμοια σύλληψη από την ΥΑΛ, σύλληψη διαρρήκτη οχημάτων λουόμενων από το ΑΤ Αγιάς κτλ.
   Μπράβο σε όλους τους συναδέλφους μας. Άρα αν υπήρχε σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών (δαπάνες για οχήματα, καύσιμα κτλ) και οι συνάδελφοι αυτοί είχαν στη διάθεση τους όλα εκείνα, τα αυτονόητα εφόδια, σε τι επίπεδο ασφαλείας θα είχαμε φτάσει;ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


         ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ Γεώργιος

« Λύση στο ζήτημα της καταβολής του επιδόματος ΜΑΤ στις πρόσθετες Διμοιρίες Υποστήριξης των Δ.Α. Σάμου, Λέσβου, Χίου και Β’ Δωδεκανήσου »Λάρισα 2  Ιουλίου 2017

                                                                                           Π Ρ Ο Σ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ
    Με έκπληξη διαβάσαμε σε διάφορα site καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η λύση που δόθηκε στο πρόβλημα της καταβολής του επιδόματος ΜΑΤ στις Διμοιρίες που συγκροτήθηκαν στις ΔΑ Σάμου, Λέσβου, Χίου και Β’ Δωδεκανήσου, οφείλεται σε παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης με έγγραφο της την 25-6-2017.
   Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση μας έγκαιρα την 27-4-2017 με το 800/10/12 έγγραφο της απευθύνθηκε, δια της ΠΟΑΣΥ, προς το κ. Επιτελάρχη του ΑΕΑ, αφού προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Η Ομοσπονδία την 2-5-2017 με το 309/13/34α έγγραφο της προς το ΑΕΑ διαβίβασε το έγγραφο μας και ζητά την άμεση λύση. H πρόεδρος της Ροδόπης και μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του εγγράφου της Ομοσπονδίας;
   Φτάσαμε έτσι στην απόφαση του κ. Αρχηγού όπως αυτή περιγράφεται στο 800/10/12α από 2-7-2017 έγγραφο μας, που ανοίγει το δρόμο για τη καταβολή του επιδόματος. Υπόψη ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε επικοινωνία με το ΑΕΑ τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά.
   Γίνεται λοιπόν κατανοητή ποια είναι η πραγματική διάσταση στη λύση του προβλήματος. Συνδικαλισμός δεν είναι να μαθαίνεις ότι επίκειται η έκδοση μιας διαταγής, από προσπάθειες όμως άλλων, και να βγάζεις ανακοίνωση μόνο και μόνο για να το καπηλευθείς.
Αυτό λέγεται ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ……..


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


               ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« Λύση στο ζήτημα της καταβολής του επιδόματος ΜΑΤ στις πρόσθετες Διμοιρίες Υποστήριξης των Δ.Α. Σάμου, Λέσβου, Χίου και Β’ Δωδεκανήσου »

Λάρισα 2  Ιουλίου 2017

                                                                           Π Ρ Ο Σ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ
                                                                            Κ Ο Ι Ν : Μέλη ΕΑΛ


   Το Αρχηγείο με σχετική διαταγή του, αποφάσισε την απόσπαση (150) περίπου αστυνομικών από όλη σχεδόν τη χώρα, για συγκρότηση επιπλέον Διμοιριών Υποστήριξης (Δ.Υ.), στις αναφερόμενες στο θέμα Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.).
   Δυστυχώς δεν υπήρξε η πρόβλεψη και οι ανωτέρω συνάδελφοι δεν λάμβαναν ως θα έπρεπε το προβλεπόμενο επίδομα ΜΑΤ (75ευρώ/μήνα).Το Σωματείο μας έγκαιρα με το 800/10/12 από 27/4/2017 έγγραφο του, και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, γνωστοποίησε το πρόβλημα στο Αρχηγείο ζητώντας την άμεση επίλυση του.
   Έτσι λοιπόν κατόπιν σχετικής απόφασης του κ. Αρχηγού, τροποποιήθηκε εν μέρη η σχετική διαταγή (6512/21/12β από 31/3/2002), και καθορίστηκε εκ’ νέου ο αριθμός των (Δ.Υ.) στις προαναφερόμενες Δ.Α., μέχρι νεωτέρας και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η ανάγκη ενίσχυσης με (Δ.Υ.), ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την καταβολή του σχετικού επιδόματος.
   Ένα ακόμη ζήτημα των συναδέλφων βρήκε τη λύση του χάρη στις ενέργειες της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας και της ΠΟΑΣΥ. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη καθημερινή μας μάχη με ουσιαστικές παρεμβάσεις και καθημερινό αγώνα για το κοινό καλό.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών – Λειτουργία ΑΤ Λάρισας »

                                                                        Λάρισα 22 Ιουνίου 2017

                                                              Π ρ ό ς : 1) Αρχηγείο Ελληνικής  
                                                                              Αστυνομίας (δια της ΠΟΑΣΥ)
                                                                             2) ΔΑ Λάρισας
                                                                             3) ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας
                                                                             Κ ο ι ν : Μ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α :« Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  – Λειτουργία     ΑΤ Λάρισας »

   Από την 9η Ιουνίου 2017, άρχισαν να λειτουργούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες στο νομό, σύμφωνα με το σχέδιο της Αναδιάρθρωσης. Επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να μας χαρακτηρίσουν «Μετά Χριστόν Προφήτες», σχετικά με τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ειδικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από σχετική ανακοίνωσή μας την 9)1)2016, σχεδόν 18 μήνες πριν……:
  «…… Ένας τεράστιος εδαφικά και πληθυσμιακά Δήμος όπως αυτός της Λάρισας, δεν είναι δυνατόν να αστυνομευθεί από ένα και μόνο Α.Τ. το οποίο εκ’ των πραγμάτων θα καταστεί μία ακόμη επιτελική Υπηρεσία που θα εξυπηρετεί κατά βάση, γραφειοκρατικές ανάγκες. Η ταυτόχρονη πρόταση για ίδρυση Τμ.Αμ.Δράσης Λάρισας με την ίδια ακριβώς εδαφική αρμοδιότητα, εκτός του ότι θα επιφέρει τεράστιες ενδουπηρεσιακές δυσκολίες, δεν εξοικονομεί σε καμία περίπτωση προσωπικό, ενώ αντίθετα θα απογυμνώσει άλλες Υπηρεσίες με ότι αυτό συνεπάγεται(…)Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι τα υπάρχοντα Α’ και Β’ Α.Τ. Λάρισας, παράγουν πλήρη κύκλο εργασιών. Η Λάρισα δεν έχει ανάγκη από βαρύγδουπους τίτλους Ειδικών Υπηρεσιών. Το μόνο που χρειάζεται είναι ανακατανομή της εδαφικής αρμοδιότητας των δύο υφισταμένων Αστυν. Τμημάτων…..»
   Έλαβαν υπόψη Δημάρχους, παράγοντες και παραγοντίσκους. Άφησαν σε λειτουργία ολιγομελής Υπηρεσίες, κόντρα στο βασικό πνεύμα  της Αναδιάρθρωσης, αλλά κανείς δεν έλαβε υπόψη τους εργαζόμενους αστυνομικούς . Έπρεπε να προχωρήσει το σχέδιο, καθόσον η πολιτική ηγεσία έπρεπε κάτι να επιδείξει.
   Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με λάθος επιλογές και εκτιμήσεις της ΔΑ Λάρισας, κατά τη πρόσφατη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων, οδήγησαν κεντρική υπηρεσία όπως το ΑΤ Λάρισας, σε δραματικές  καταστάσεις.
   Συγκεκριμένα ένα ΑΤ που αστυνομεύει περί τους 200.000 κατοίκους ουσιαστικά «ψυχορραγεί» από τη πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, με κόπους και αλχημείες προσπαθεί να καλύψει τις ανελαστικές του ανάγκες. Για να γίνει δε αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος φτάνει να σημειωθεί ότι για να δοθούν οι κανονικές άδειες, θα πρέπει το ΑΤ να λάβει ενίσχυση, ενώ με την έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και των λοιπών μέτρων θα επέλθει «κρασάρισμα»!! Και όλα αυτά σε μια Αστυνομική Διεύθυνση με δύναμη άνω των (900) ατόμων……
   Εννοείται ότι ούτε καν γίνεται λόγος για εποχούμενη περιπολία. Οι μοναδικοί αστυνομικοί που εκτελούν τέτοια υπηρεσία είναι οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς, οι οποίοι ασχολούνται με εκτελέσεις Εισαγγελικών παραγγελιών για ψυχασθενείς, συνοδείες και ότι άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί, εκτός βέβαια των πραγματικών τους καθηκόντων. Κανείς δε ξέρει τα καθήκοντα του και το χειρότερο είναι ότι οι Συνάδελφοι προσέρχονται  στην Υπηρεσία στεναχωρημένοι.!!
   Για όλα αυτά η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας όχι απλά κωφεύει αλλά επιμένει πως όλα είναι καλά, ότι το προσωπικό είναι αρκετό, ρίχνοντας όλο το βάρος στο Διοικητή της Υπηρεσίας, προσβάλλοντας τη προσωπικότητα του, αφού σαφώς τον χαρακτηρίζει μη ικανό.  Όμως όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να εξωραΐσουν το αποτέλεσμα των έργων τους, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.
   Ως Σωματείο ουδεμία διάθεση συνδιοίκησης έχουμε. Ούτε θα κατηγορήσουμε άλλες υπηρεσίες για τη καλή τους λειτουργία δημιουργώντας κλίμα εσωστρέφειας, όπως ίσως κάποιοι θα ήθελαν. Απαιτούμε όμως να υπάρχουν τα ελάχιστα εχέγγυα, ώστε οι συνάδελφοι του ΑΤ Λάρισας να μπορούν να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντα τους :
-         Να υπάρχει πάντα βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας. Ο βοηθός Αξ. Υπ. σε ένα ΑΤ που αστυνομεύει 200.000  πολίτες με εκατοντάδες καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι  α ν ά γ κ η.
-         Τα κρατητήρια του ΑΤ Λάρισας λειτουργούν ως κεντρικά κρατητήρια για όλες τις υπηρεσίες του νομού. Θεωρούμε αυτονόητη και υποχρεωτική την ύπαρξη και  2ου σκοπού κρατητηρίων.
-         Οι ημερήσιες αναπαύσεις είναι ιερό δικαίωμα και επ’ουδενί δε πρόκειται να ανεχθούμε τη μη έγκαιρη και σωστή χορήγησή τους.
-         Να εκδοθεί άμεσα εσωτερικός κανονισμός σχετικά με την επάνδρωση της υποδοχής με μάχιμους ή μη συναδέλφους καθώς επίσης και σχετικές διαταγές που να ορίζουν τα καθήκοντα της κάθε υπηρεσίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται άσκοπες αντιπαλότητες μεταξύ των συναδέλφων.
-         Άμεση επισκευή των τουρνικέ της κεντρικής εισόδου. Το πρόβλημα υπάρχει σχεδόν δύο έτη, έχουν γίνει πολλές αναφορές από συναδέλφους αλλά δεν έχει διορθωθεί.
   Όλα τα ανωτέρω δ ε ν  είναι πολυτέλεια. Είναι επιτακτική ανάγκη. Θα αναμένουμε την υλοποίηση τους το συντομότερο δυνατό συνεχίζοντας να στηρίζουμε το σωστό συνάδελφο με όλες μας τις δυνάμεις…..


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« Μετακινηση αστυνομικού προσωπικού με το αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας »

                                                                                      Λάρισα 22 Ιουνίου 2017

                                                                                            Π ρ ό ς : Μέλη ΕΑΛ
                                                                                           Κ ο ι ν : ΜΜΕ


Θ έ μ α : « Μετακινηση αστυνομικού προσωπικού με το αστικό 
                  ΚΤΕΛ Λάρισας »


   Μετά από επικοινωνία του Σωματείου με το Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μιχάλη, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους Αστυνομικούς της Λάρισας,συνεχίζοντας το καθεστώς της ελεύθερης μετακίνησης τους,όπως ίσχυε έως τώρα.    
   Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, τον ευχαριστούμε δημόσια και διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι θα πράξουμε το καλύτερο και για τις μετακινήσεις τους με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας.
                         


                
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Λάρισα 19 Ιουνίου 2017

                                                                                       Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                               Κ Ο Ι Ν : Μέλη Ε.Α.Λ.


Θέμα:  « Κατάργηση της δωρεάν μετακίνησης του Αστυνομικού  
                προσωπικού με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ »
Σχετ :  5440 από 07-6-2017 έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας   
            Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών


   Με την ανωτέρω σχετική, την οποία και σας συνυποβάλλουμε, λόγω της μη καταβολής του σχετικού κονδυλίου από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το Αρθ. 24 παρ. 5 του Νόμου 4336/2015, παύει πλέον η ελεύθερη μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού.
   Επειδή η ανωτέρω εξέλιξη είναι ένα ακόμα πλήγμα στα οικονομικά των συναδέλφων, η αντίδραση του Σωματείου μας ήταν άμεση. Συγκεκριμένα:
-Επικοινώνησε ο Πρόεδρος του Σωματείου με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Λάρισας και έγινε δεκτό το αίτημα μας να ισχύουν τα  ήδη υπάρχοντα «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ», μέχρι της εξαντλήσεως τους.
-Ζητήθηκε συνάντηση το συντομότερο δυνατόν.
-Λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και συνάδελφοι που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους π.χ. αποσπάσεις, μετεκπαιδεύσεις κτλ, θα συνεχίζουν να μετακινούνται δωρεάν.
   Δυστυχώς από την τοπική Φυσική Ηγεσία, ουδεμία κίνηση έγινε για τη προάσπιση των δικαιωμάτων του προσωπικού. Δε περιμέναμε βέβαια κάτι το διαφορετικό. Έτσι και αλλιώς βιώνουμε την οικονομική κρίση  πολύ διαφορετικά από τη στιγμή που σε περίοδο μακράς φτώχειας είναι οι μοναδικοί που λαμβάνουν αύξηση……
   Το Σωματείο σε συνεργασία με τη ΠΟΑΣΥ θα προσπαθήσει για τη καλύτερη δυνατή εξέλιξη στην υπόθεση, κρατώντας σας ενήμερους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

                                                                                                                            ΛΑΡΙΣΑ 17-06-2017


                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
   Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εχθές  16-06-2017 στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της Δ.Α Λάρισας ενημερωτική  ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με θέμα το νέο μισθολόγιο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας  Γρηγόρης Γερακαράκος  ο ταμίας αυτής Γιώργος Κουλιάκης  ο Πρόεδρος και ο Γεν.Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων  και μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας έγινε εκτενής ανάλυση όλων των διατάξεων του νέου μισθολογίου   απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των παρευρισκομένων και αναπτύχθηκαν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Ομοσπονδίας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια ο ταμίας της Ομοσπονδίας  απάντησε σε ερωτήσεις συναδέλφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του διευκρινίζοντας πολλές πτυχές και λεπτομέρειες του μισθολογίου.     Το βασικό συμπέρασμα της ημερίδας και βασική αρχή της ΠΟΑΣΥ, είναι ότι το  παρών μισθολόγιο είναι ένα νομοθετικό έκτρωμα  και επιφέρει πολλαπλές παρενέργειες. Για τη ΠΟΑΣΥ δεν υπάρχουν κατηγορίες.... Υπάρχουν μόνο ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ για τους οποίους αγωνίζεται χωρίς αποκλεισμους και διαχωρισμους. 
Το Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας ευχαριστεί όλους τους προσκεκλημένους  και όλους τους συναδέλφους που  τίμησαν με την παρουσία τους  την εκδήλωση αυτή συμβάλλοντας έτσι μέσα από τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που τέθηκαν στην ουσιαστική και έγκυρη ενημέρωση. Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών και με αίσθημα ευθύνης ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ........ 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                         ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ