ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ.

                                                                                                                                           ΛΑΡΙΣΑ 13-01-2017

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ.


 Αυτά είναι τα δύο νέα έντυπα σχετικά με την ασφάλιση στο ΤΠΔΥ. Το υποδ.1 απευθύνεται στις γραμματείες που ο καθένας μας ανήκει οργανικά για να λάβετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την από 28/12/2016 διαταγή του ΑΕΑ, ενώ το Υπόδ.2 απευθύνεται στο ΤΠΔΥ τόσο όσον αφορά αν έχουμε υπογράψει σχετική αίτηση ένταξης στο ταμείο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπογραφή με την ίδια αίτηση ζητάμε τη διαγραφή και την επιστροφή των κρατήσεων..
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.