Προσφορά του Σ.Ο.Φ.ΛΑ. για κάλυψη υγειονομικών αναγκών, του προσωπικού της Δ.Α. Λάρισας.

Το Σωματείο συνεχίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια, για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, υπό τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοι, μετά από επαφές μελών του ΔΣ με το  Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Λάρισας, κατάφερε να προμηθευτεί (65) πλήρως εξοπλισμένα, φαρμακεία αυτοκινήτου, καθώς και (3) κιβώτια αντισηπτικών λοσιόν.
   Τα ανωτέρω υλικά, με μέριμνα της Ένωσης, θα μοιρασθούν σε όλες τις υπηρεσίες. Η καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων, παραμένει βασική μας προτεραιότητα.
   Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Σ.Ο.Φ.ΛΑ. για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ