« Προβλήματα με τις Μεταγωγές Κρατουμένων »

                                                                                                               Λάρισα 11 Φεβρουαρίου 2017

Σ χ ε τ : 400/12/3 από 14/10/2016 έγγραφο μας.

   Συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αναφέρουμε ότι το ΑΕΑ) Δνση Γεν. Αστυν/σης  με την υπ’ αριθ. 1244/17/280335 από 9)2)2017 διαταγή του, προσθέτει στα σημεία από όπου διέρχεται, το δρομολόγιο της μεταγωγής που εκτελεί το ΤΜΔ Λάρισας κάθε Τρίτη, σύμφωνα με την 1244/16/2046269, και το ΤΜΔ Λαμίας.  
   Από την ανωτέρω προσθήκη είναι απολύτως βέβαιο ότι το ΤΜΔ Λάρισας θα εκτελεί πλέον, κάθε Τρίτη, μια (1) τακτική μεταγωγή προς Αθήνα (28 κρατουμένων) καθόσον από το ΤΜΔ Λαμίας προωθούνται κρατούμενοι έγκλειστοι των ΚΚ Δομοκού, Μαλανδρίνου και της Άμφισσας, διότι σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΔ 18/2006 το ΤΜΔ Άμφισσας εξασφαλίζει κάθε Τρίτη ανταπόκριση με το μεταγωγικό όχημα  της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.
   Άμεσες συνέπειες της ανωτέρω, τακτικής πλέον, μεταγωγής είναι η πραγματοποίηση των κατωτέρω μεταγωγών από το ΤΜΔ Λάρισας:
α) Προς Βόλο, για προώθηση των κρατουμένων που προκύπτουν από την επιστροφή της μεταγωγής τη Τετάρτη.
β) Προς Θεσσαλονίκη κάθε Πέμπτη διότι με την επάνοδο της τακτικής μεταγωγής προς Αθήνα κάθε Τετάρτη, η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. καλύπτει πλέον τις ανάγκες της σε προώθηση κρατουμένων προς Λάρισα, με αποτέλεσμα η τακτική μεταγωγή της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. κάθε Πέμπτη προς Θεσσαλονίκη, να μην αφήνει κρατούμενους διερχόμενη από Λάρισα και έτσι δεν δημιουργούνται κενές θέσεις για προώθηση κρατουμένων από ΚΚ Λάρισας προς Θεσσαλονίκη.
γ) Το πρόβλημα με τις μεταγωγές προς Θεσσαλονίκη είναι γενικό για σχεδόν το σύνολο των αρμοδίων Υπηρεσιών της Θεσσαλίας, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχώς εβδομαδιαίες έκτακτες μεταγωγές.
δ) Θα πρέπει επίσης  να ληφθεί υπόψη ότι με την υπ. αριθ. 1604/15/27721 από 5)1)2015 δγη του ΑΕΑ, το ΤΜΔ Λάρισας πραγματοποιεί κάθε Σάββατο τακτικό δρομολόγιο Λάρισα-Κοζάνη-Καστοριά-Κρυσταλλοπηγή, προς επαναπροώθηση υπηκόων Αλβανίας.
   Όλα τα ανωτέρω, μαζί επίσης με τα μέτρα τάξης στα Δικαστήρια, τις εσωτερικές υπηρεσίες κοκ, το ΤΜΔ Λάρισας καλείται να τα εκτελέσει με τη μικρή του υπάρχουσα οργανική δύναμη. Καμία άλλη υπηρεσία Μεταγωγών επιπέδου Τμήματος, δεν εκτελεί μεταγωγές από και προς την έδρα της, με τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων, διερχόμενη από πολλαπλά σημεία παράδοσης παραλαβής.
-         Ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισας ζητούμε από το ΑΕΑ την ανάκληση των σχετικών διαταγών και την εκ’ νέου ανάληψη πραγματοποίησης του τακτικού δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάθε Τρίτη, από τη ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., καθόσον μόνο προβλήματα έχει επιφέρει στη λειτουργία πολλών Υπηρεσιών Μεταγωγών και ειδικά του ΤΜΔ Λάρισας.
 Επίσης :
-         Επειδή δεν είναι επιχειρησιακά ορθό για την εκτέλεση της τακτικής μεταγωγής κάθε Τρίτη, να ενισχύεται προς τούτο το ΤΜΔ Λάρισας με προσωπικό από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της ΔΑ Λάρισας, το οποίο κάθε φορά είναι διαφορετικό και δε γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες μιας μεταγωγής βαρυποινιτών.
-         Επειδή λόγω αντικειμενικής δυσκολίας το ανωτέρω προσωπικό μαθαίνει τελευταία στιγμή ότι ενισχύει το ΤΜΔ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά της κατάργησης της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και της δημιουργώντας αναστάτωση στη ζωή των συναδέλφων.
-         Επειδή θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίζουμε τις όποιες καταστάσεις ρεαλιστικά, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των συναδέλφων ζητούμε από το κ. Αστυνομικό ΔιευθυντήΛάρισας:
·        Την άμεση ενίσχυση του ΤΜΔ Λάρισας με τουλάχιστον δώδεκα (12) άτομα.
·        Την δημιουργία ομάδας μεταγωγών με βασικό κορμό από τους ήδη υπηρετούντες στο ΤΜΔ Λάρισας, η οποία θα υποστεί ειδική εκπαίδευση από το αρμόδιο Γραφείο της ΔΑ Λάρισας.
   Ας σταματήσουμε πλέον να αφήνουμε τα πάντα στη τύχη. Το κακό δεν αργεί να γίνει………..
       


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                      ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ