« Συγκρότηση Διμοιριών Υποστήριξης εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών – Καταβολή επιδόματος ΜΑΤ »

                                                                                                                    Λάρισα 29  Απριλίου 2017

                                                                                                                           Π Ρ Ο Σ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ
                                                                                                                           Κ Ο Ι Ν : Μέλη ΕΑΛ


 Το Αρχηγείο με σχετική διαταγή του, αποφάσισε την απόσπαση                      (150) περίπου αστυνομικών από όλη σχεδόν τη χώρα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για συγκρότηση Διμοιριών Υποστήριξης.
   Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας από τις οποίες προέρχονται τα ανωτέρω άτομα, διέκοψαν ως όφειλαν, το «διμοιριακό» επίδομα σε όσους το ελάμβαναν, καθώς έπαψαν πλέον να είναι μέλη των κατά τόπους Δ.Υ.
   Σύμφωνα με ενημέρωση του Σωματείου μας, από αποσπασμένους συναδέλφους, έχει προφορικά δοθεί αρνητική απάντηση ως προς τη χορήγηση του «επιδόματος ΜΑΤ» ύψους 75 ευρώ ανά μήνα, με την αιτιολογία ότι δεν είναι προϋπολογισμένο.
   Επειδή οι συνάδελφοι που συγκρότησαν τις «έξτρα» Δ.Υ. εννοείται ότι δικαιούνται να τους χορηγηθεί το αντίστοιχο επίδομα, ενώ σχεδόν οι μισοί εξ’ αυτών, ήδη  το λάμβαναν κανονικά προ της απόσπαση τους, παρακαλούμε για την σχετική παρέμβαση σας στο ΑΕΑ, ώστε άμεσα να υπάρξει η επαναχορήγηση του επιδόματος.  
   Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, προτείνουμε την σχετική διαδικασία ενημέρωσης της Διεύθυνσης Χρηματικού, να τη κάνει η Δ.Α. στην οποία θα ανήκει οργανικά ο μετακινούμενος αστυνομικός. Έτσι κάποιος ο οποίος είναι ήδη μέλος της Διμοιρίας θα εξακολουθεί να λαμβάνει το ποσό των 75 ευρώ/μήνα, ενώ αν κάποιος συνάδελφος δεν το λαμβάνει, θα αρχίζει η καταβολή του άμεσα, με την έναρξη της απόσπασης.   
   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία δε πρόκειται να σταματήσει το διαρκή της αγώνα για λύσεις στα καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλήματα των συναδέλφων μας…..


                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ