ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Λάρισα 19 Ιουνίου 2017

                                                                                       Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                               Κ Ο Ι Ν : Μέλη Ε.Α.Λ.


Θέμα:  « Κατάργηση της δωρεάν μετακίνησης του Αστυνομικού  
                προσωπικού με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ »
Σχετ :  5440 από 07-6-2017 έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας   
            Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών


   Με την ανωτέρω σχετική, την οποία και σας συνυποβάλλουμε, λόγω της μη καταβολής του σχετικού κονδυλίου από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το Αρθ. 24 παρ. 5 του Νόμου 4336/2015, παύει πλέον η ελεύθερη μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού.
   Επειδή η ανωτέρω εξέλιξη είναι ένα ακόμα πλήγμα στα οικονομικά των συναδέλφων, η αντίδραση του Σωματείου μας ήταν άμεση. Συγκεκριμένα:
-Επικοινώνησε ο Πρόεδρος του Σωματείου με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Λάρισας και έγινε δεκτό το αίτημα μας να ισχύουν τα  ήδη υπάρχοντα «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ», μέχρι της εξαντλήσεως τους.
-Ζητήθηκε συνάντηση το συντομότερο δυνατόν.
-Λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και συνάδελφοι που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους π.χ. αποσπάσεις, μετεκπαιδεύσεις κτλ, θα συνεχίζουν να μετακινούνται δωρεάν.
   Δυστυχώς από την τοπική Φυσική Ηγεσία, ουδεμία κίνηση έγινε για τη προάσπιση των δικαιωμάτων του προσωπικού. Δε περιμέναμε βέβαια κάτι το διαφορετικό. Έτσι και αλλιώς βιώνουμε την οικονομική κρίση  πολύ διαφορετικά από τη στιγμή που σε περίοδο μακράς φτώχειας είναι οι μοναδικοί που λαμβάνουν αύξηση……
   Το Σωματείο σε συνεργασία με τη ΠΟΑΣΥ θα προσπαθήσει για τη καλύτερη δυνατή εξέλιξη στην υπόθεση, κρατώντας σας ενήμερους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ