« Μετακινηση αστυνομικού προσωπικού με το αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας »

                                                                                      Λάρισα 22 Ιουνίου 2017

                                                                                            Π ρ ό ς : Μέλη ΕΑΛ
                                                                                           Κ ο ι ν : ΜΜΕ


Θ έ μ α : « Μετακινηση αστυνομικού προσωπικού με το αστικό 
                  ΚΤΕΛ Λάρισας »


   Μετά από επικοινωνία του Σωματείου με το Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μιχάλη, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους Αστυνομικούς της Λάρισας,συνεχίζοντας το καθεστώς της ελεύθερης μετακίνησης τους,όπως ίσχυε έως τώρα.    
   Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, τον ευχαριστούμε δημόσια και διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι θα πράξουμε το καλύτερο και για τις μετακινήσεις τους με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας.
                         


                
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ