Συγχαρητήρια ανακοίνωση για τη σύλληψη του δραπέτη.

Λάρισα 30 Αυγούστου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας συγχαίρει και ευχαριστεί δημόσια την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης, για τη σύλληψη δραπέτη, υπηκόου Αλγερίας, από τα κρατητήρια της Δ.Α. Λάρισας.
   Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν, με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στις συναδέλφισσες του Α.Τ. Λάρισας, που εμπλέκονταν στην όλη υπόθεση, οι οποίες κυριολεκτικά όργωσαν Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με μια φωτογραφία του δράστη ανά χείρας, ρωτώντας, μαθαίνοντας και ενημερώνοντας τις κατά τόπου Υπηρεσίες.
   Το Σωματείο από τη πρώτη στιγμή ήταν δυναμικά και ουσιαστικά, στο πλευρό των συναδέλφων, βοηθώντας όπου και όπως μπορούσε. Τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, ειδικά όταν έχουν αίσιο τέλος, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να εντοπιστούν τα όποια λάθη και να γίνουμε καλύτεροι.
   Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για ακόμη μια φορά δικαιώθηκαν η ΠΟΑΣΥ που είχε ως βασικό αίτημα τη μη παραπομπή των συναδέλφων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, το δεκαπενθήμερο μετά την απόδραση, όπως ο νομοθέτης ορίζει, καθώς και ο κ. Αρχηγός ο οποίος αποδέχθηκε την ορθότητα του αιτήματος και έδωσε τις κατάλληλες εντολές-κατευθύνσεις, ώστε αυτό να υλοποιηθεί.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                         ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ Γεώργιος

« Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης Υπηρεσιακού οχήματος σε αντίστοιχη πολιτική »

Λάρισα 3 Αυγούστου 2017

                                                          Π Ρ Ο Σ :   Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 ΘΕΜΑ: « Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης Υπηρεσιακού 
                  οχήματος  σε  αντίστοιχη πολιτική »

   Με το άρθρο 16 §2 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) υπήρχε η δυνατότητα  μετατροπής των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονταν από την Ελληνική Αστυνομία σε αντίστοιχων κατηγοριών πολιτικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
   Με την υπ΄αριθμ.οικ.47272/5763/2009(ΦΕΚ 1917 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθορίζονταν οι όροι και προϋποθέσεις για τη προαναφερόμενη μετατροπή.
   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9028/1469 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας από 27/3/2013 ήταν και είναι δυνατή η μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 19/1995, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 (χρόνο έναρξης ισχύος του ανωτέρω, κατά το άρθρο 17) μέχρι και 18.1.2013, οπότε και καταργήθηκε στο σύνολό του, λόγω αντικατάστασής του από το Π.Δ.51/2012 (ΦΕΚ 101 Α’). Άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες χορηγήθηκαν από την 19.1.2013 και μετά από την ΕΛ.ΑΣ., δεν μετατρέπονται κατά τα ως άνω οριζόμενα, διότι εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις του Π.Δ. 51/2012, όπου δεν ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία.
   Παρακαλούμε για την ανάδειξη της προαναφερόμενης παράλειψης του Π.Δ. 51/2012, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ