«Προβλήματα με τη διανυκτέρευση των συνοδών Αστυνομικών κατά τις έκτακτες μεταγωγές κρατουμένων»                                                                                              Λάρισα 25 Σεπτεμβρίου 2017

                                                    Προς:  Αρχηγείο Ελ. Αστυνομίας
                                                                Προϊστάμενο Κλάδου Τάξης
                                                                Ταξίαρχο κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
                               
                                                     Κοιν: 1) Διεύθυνση Αστυν.Λάρισας                                                                2) ΓΕ.Π.Α.Δ Θεσσαλίας                                                                3) Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων
                                                                   Λάρισας

                                                                 
Κύριε Ταξίαρχε,
Σύμφωνα με την  1244/16/2219856 από 8-11-2016 διαταγή του ΑΕΑ/Κλάδο Τάξης, το ΤΜΔ Λάρισας  εκτελεί τη τακτική μεταγωγή κάθε Τρίτη του οδικού δικτύου Λάρισας-Αθήνας, με επιστροφή την επομένη.
Από 1-1-2017 έως σήμερα το ΤΜΔ Λάρισας έχει εκτελέσει (14) τακτικές μεταγωγές του ανωτέρω δρομολογίου, όλες με διανυκτέρευση και με παραλαβή κρατουμένων για την επιστροφή.
Εκτός όμως από τις τακτικές μεταγωγές, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το ΤΜΔ Λάρισας εκτέλεσε και (9) έκτακτες μεταγωγές ήτοι : Για Αθήνα (7), για Καλαμάτα (1) και για Ξάνθη (1). Δυστυχώς όμως οι μεταγωγές αυτές έγιναν χωρίς διανυκτέρευση, με την, κατ’ εμάς, αστεία δικαιολογία ότι η διαταγή προβλέπει μόνο κατά τη μεταγωγή της Τρίτης διανυκτέρευση !!!

Κύριε Ταξίαρχε,
Επειδή η απόσταση Λάρισα-Αθήνα-Λάρισα είναι 700 χιλ/τρα.
Επειδή το ωράριο του αστυνομικού είναι οκτάωρο και όταν κάποιος βρίσκεται δώδεκα  και πλέον ώρες στο δρόμο, υπάρχει κίνδυνος λόγω κόπωσης ατυχήματος, απόπειρας απόδρασης ή άλλων εκνόμων ενεργειών.
Επειδή πάντα κατά την επιστροφή υπάρχουν ποινικοί προς Λάρισα, οι οποίοι διανυκτερεύουν στο ΤΜΔ, διότι οι Φυλακές δε δέχονται κρατουμένους μετά τη δύση του ηλίου, με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.
Επειδή σύμφωνα με το αρθ.5 παρ.1 της Κ.Δ. 18/2006 η μεταγωγή τερματίζεται πριν τη δύση του ηλίου.

Απαιτούμε από όλους: α) το σεβασμό στη προσωπικότητα των συναδέλφων,  β) τον εφοδιασμό τους με το ανάλογο χρηματικό ποσό και τη διανυκτέρευση τους σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχειακό κατάλυμα, γ) το σεβασμό στα Π.Δ. και τις Κ.Δ.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, διαχρονικά, έχει δώσει τεράστιους αγώνες, ώστε να εξασφαλίσει στους Συναδέλφους συνθήκες ασφαλείας, καθώς και τις ελάχιστες ανέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτά τα κεκτημένα ΔΕΝ πρόκειται για χάρη κανενός να τα απεμπολήσουμε.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ