« Φύλαξη Ισραηλιτικής Συναγωγής»


                                                                                    Λάρισα,12Απριλίου2018

                                                                        Π Ρ Ο Σ :Δ.Α. Λάρισας
                                                                        Κ Ο Ι Ν. : 1) ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
                                                                                2) Μέλη Ε.Α.Λ.

Θ έ μ α : « Φύλαξη Ισραηλιτικής Συναγωγής»

κ. Διευθυντά,
      Το Σωματείο μας στα πλαίσια των προσπαθειών του για αποδέσμευση προσωπικού από φυλάξεις σταθερών στόχων και απόδοση αυτού στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, είχε επαφή δια του Προέδρου του με τον Προϊστάμενο Κλάδου Ασφαλείας/Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. ΠΛΟΥΜΗ, στον οποίο τέθηκε το ζήτημα της απαλλαγής μας από τη φύλαξη της Εβραϊκής Συναγωγής, εξηγώντας ταυτόχρονα με λεπτομέρειες το πόσο φιλήσυχη πόλη είναι η Λάρισα με σχεδόν μηδενικά φαινόμενα ρατσιστικής βίας ενώ επισημάνθηκε ότι είναι η μοναδική πόλη εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου εξακολουθεί και υφίσταται  24ωρη φύλαξη.
      Από την πλευρά του υπήρξε σαφέστατη δέσμευση ότι εφόσον υπάρξει σχετική πρόταση από την «επιτροπή στόχων» της Δ.Α. Λάρισας, αυτός θα εισηγηθεί θετικά.

κ. Διευθυντά,
      Κατόπιν των ανωτέρω, με γνώμονα την εξοικονόμηση μάχιμου προσωπικού και έχοντας υπόψη μας τις ενέργειες στις οποίες έχετε ήδη προβεί προς την κατεύθυνση αυτή σχετικά με άλλες περιπτώσεις φύλαξης παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
      Τέλος, θεωρείστε αυτονόητη τη συμπαράσταση του Σωματείου μας προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


        ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ