<< Μεταγωγές Κρατουμένων>>


                                                                                                       Λάρισα 15 Μαΐου 2018

                        Προς: 1) ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας                                                     
                                   2) ΔΑ Λάρισας                                                     
                                   3) Τμήμα Μεταγωγών  Δικαστηρίων Λάρισας
                                                                                                                                                                                                        
                                            

Θέμα: « Mεταγωγές κρατουμένων - εφαρμογή της Κ.Δ.18)2006 &       
              λοιπών συναφών διατάξεων »
Σχετ : 5401/18/947921 από 11/5/2018 διαταγή ΓΕΠΑΔ


   Τεράστια έκπληξη και αναστάτωση προκάλεσε στο προσωπικό του ΤΜΔ Λάρισας, αλλά και γενικά στη ΔΑ Λάρισας, η έκδοση της ανωτέρω σχετικής διαταγής και η «αναβάθμιση» σε μια νύχτα, του ΤΜΔ Λάρισας σε Μεταγωγών Θεσσαλίας!!
   Άμεσα το Σωματείο, δια του Προέδρου του, αφουγκραζόμενο τις εύλογες ανησυχίες των συναδέλφων που υπηρετούν στο ΤΜΔ, συναντήθηκε εκτάκτως, σήμερα 15/5/2018, με τον Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας και το Βοηθό αυτού, παρουσία και έμπειρου υπεύθυνου για τις μεταγωγές βαθμοφόρου, του ΤΜΔ Λάρισας.
   Στη συνάντηση καταγγέλθηκε εκ’ μέρους μας ο αιφνιδιασμός από τη διαταγή της ΓΕΠΑΔ και η τεράστια αναστάτωση που επέφερε μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι το ΤΜΔ δεν έχει ούτε τα μέσα, ούτε τους χώρους αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταπεξέλθει στα οριζόμενα από τη σχετική διαταγή, στα νέα άκρως αυξημένα καθήκοντα.
   Έγινε επίσης σαφές ότι η εν λόγω διαταγή είναι προϊόν επιλεκτικής ερμηνείας συγκεκριμένων άρθρων της ΚΔ και επιπλέον προβλέπει καθήκοντα τα οποία ούτε καν αναφέρονται σε αυτή. Από πλευράς ηγεσίας της ΔΑ Λάρισας έγιναν πλήρως αποδεκτές οι ενστάσεις μας και μάλιστα αποφασίστηκε μετά από την ενδελεχή ανάγνωση της ΚΔ, ότι δε θα υπάρχουν πρωινά δρομολόγια σε Τρίκαλα και Βόλο, παρά μόνο απογευματινά και εφόσον την επομένη υφίστανται κενές θέσεις για μεταγωγή, των συγκεκριμένων υπηρεσιών, με το ειδικό όχημα της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν το αρθ. 144 παρ. 1 του ΠΔ 141/1991 και τα άρθρα 16 & 17 της ΚΔ 18/2006.


   Δεδομένου λοιπόν :
 α) της αναστάτωσης που επέφερε η διαταγή της ΓΕΠΑΔ,
 β)του κινδύνου αντιπαράθεσης και δημιουργίας αντισυναδελφικού κλίματος μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, με τους συναδέλφους των οποίων ουδεμία διαφορά στα τόσα χρόνια που ισχύει το υφιστάμενο σύστημα μεταγωγών είχαμε
γ) της έλλειψης χώρων, μέσων και ανθρωπίνου δυναμικού
δ) της επικείμενης έκδοσης νέας Κανονιστικής Διαταγής του ΑΕΑ για τις Μεταγωγές Κρατουμένων
Ζητούμε :
Την ανάκληση της διαταγής και την έκδοση μιας νέας σύμφωνα με το ΠΔ 141/91 και με τα οριζόμενα στην υπό έκδοση Κανονιστική Διαταγή, ώστε να υπάρξει το εύλογο χρονικό διάστημα στη ΔΑ Λάρισας και με το τέλος του δικαστικού έτους, να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα.

Οι Υπηρεσίες δεν αναβαθμίζονται με  λόγια και βαρύγδουπες διαταγές.

                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ