Κ Ο Ι Ν Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                                                                    Λάρισα, 25 Ιουλίου  2018

                                                         
                                                                                                               ΠΡΟΣ:
                                                                                        ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στο Στρατόπεδο Υπολοχαγού ΖΩΓΑ Αργυρίου στην ΤΚ Κυψελοχωρίου του Δήμου Τεμπών


- Πραγματοποιήθηκε σήμερα (25-07-2018) συνάντηση αντιπροσωπείας της  Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας με το Δήμαρχο του Δήμου Τεμπών κ. ΚΟΛΛΑΤΟ Κων/νο για το μείζων θέμα της Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στο Στρατόπεδο Υπολοχαγού ΖΩΓΑ Αργυρίου στην ΤΚ Κυψελοχωρίου του Δήμου Τεμπών.


- Τόσο οι Ενώσεις μας όσο και ο Δήμαρχος εξέφρασαν του προβληματισμούς καθώς και την πλήρη αντίθεση τους στην επικείμενη λειτουργιά δεύτερης Δομής εντός του Νομού Λάρισας.
- Συγκεκριμένα, από το Δήμαρχο μας αναφέρθηκε σειρά ανησυχιών – προβλημάτων τα οποία διαπιστώθηκαν από την προηγούμενη λειτουργία του στρατοπέδου ως Δομή φιλοξενίας, καθιστώντας αδύνατη την επαναλειτουργία αυτής και συγκεκριμένα: την περιορισμένη ποσότητα διαθέσιμου πόσιμου νερού, την ελλειμματική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, την έλλειψη συγκοινωνίας, τη γειτνίαση με αποθήκη πυρομαχικών παρακείμενου λειτουργούντος στρατοπέδου με ταυτόχρονη απουσία πυρασφάλειας κλπ, με όσους κινδύνους εγκυμονούν τα ανωτέρω.

- Επίσης ο Δήμαρχος, μας εξέφρασε την εύλογη ανησυχία του περί της πιθανής αποδυνάμωσης του νεοσύστατου Α.Τ. Τεμπών με τη λειτουργία της ανωτέρω Δομής, θέμα για το οποίο δηλώσαμε τη στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση μας, καταλήγοντας ότι σαφώς ο ανωτέρω χώρος δεν διασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαμονής για τους φιλοξενούμενους.   
- Τέλος οι Ενώσεις μας, εξέφρασαν με τη σειρά τους, τις έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς τους για τη λειτουργία της ανωτέρω Δομής και είναι αποφασισμένες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Α.Τ. Τεμπών για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες του Δήμου.           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

                                  
                                   
                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος΄

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Χρήστος ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2.     ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΜΠΩΝ
3.     ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
4.     ΑΕΑ/ΚΑΠΣ/Δ-ΝΣΗ ΠΡΟΤ.ΣΥΝ.
5.     ΓΕΠΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6.     Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
7.     ΜΜΕ
8.     ΠΟΑΞΙΑ
9.     ΠΟΑΣΥ