Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                            Λάρισα 5 Απριλίου 2017

                                     ΠΡΟΣ: 1) Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                   2) Μ.Μ.Ε.
                           
                                              


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
   Την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία,  η τακτική  αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας υπέρ της Τράπεζας Αίματος της ΕΛ.ΑΣ.. Η ανταπόκριση των συναδέλφων υπήρξε για ακόμη μια φορά μεγάλη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν (63) μονάδες αίματος.   
   Το Σωματείο μας διοργανώνει δύο (2) τακτικές αιμοδοσίες, τη μια κάθε Οκτώβριο τιμώντας την εορτή του Προστάτη Αγίου μας και την άλλη πριν την εορτή του Πάσχα. Ανάλογα δε με τις ανάγκες και μετά από αίτημα του τοπικού Κέντρου Αιμοδοσίας, διοργανώνει και έκτακτες αιμοδοσίες. Συνολικά προσφέρουμε στη τράπεζα αίματος του Σώματος (250) και πλέον μονάδες αίματος κατ’ έτος!
   Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια τη διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, για την άψογη πολυετή συνεργασία μας, καθώς και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι αφιέρωσαν δέκα λεπτά από το χρόνο τους δίνοντας ζωή με το αίμα τους.
   Κάνουμε έκκληση  σε όσα  μέλη του Σωματείου και  συμπολίτες  μας δεν έχουν δώσει αίμα, να γίνουν άμεσα εθελοντές αιμοδότες, προσφέροντας το πολύτιμο αυτό αγαθό στο συνάνθρωπο τους!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

                                                                                     Λάρισα 30 Μαρτίου 2017

                                                              ΠΡΟΣ : 1) Βουλευτές Λάρισας
                                                                             2) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                             3) Μ.Μ.Ε.


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

   Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας αποφάσισε ομόφωνα κατά τη τακτική του συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2017, να εκφράσει την αμέριστη στήριξη του, στο δίκαιο αγώνα των χήρων, αποθανόντων στελεχών Σ.Α. & Ε.Δ.  
   Στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για τη κατάργηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (συντάξεις χηρείας), οι διατάξεις του οποίου καταλύουν κάθε έννοια Δικαίου και οδηγούν στην απόλυτη εξαθλίωση τις χήρες και τις οικογένειες τους.
   Το Σωματείο μας σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ. δεν πρόκειται να σταματήσει να αγωνίζεται προς το σκοπό αυτό, έως τη τελική δικαίωση.

   


  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« Οδοιπορικά έξοδα για θέματα μετανάστευσης »

                                                                                  Λάρισα 28 Μαρτίου 2017

                                                                                  Π Ρ Ο Σ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Θ Ε Μ Α : « Οδοιπορικά έξοδα για θέματα μετανάστευσης »
Σ Χ Ε Τ : 503/4/51-α  από 11/3/2017 έγγραφό μας.


   Συνέχεια της ανωτέρω σχετικής σας αναφέρουμε ότι ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει στο ξεκάθαρο ερώτημα που έχουμε θέσει από το ΑΕΑ και συγκεκριμένα:
 «…..  Αστυνομικός ο οποίος αποσπάσθηκε επί εξάμηνο π.χ. εντός του έτους 2016 πότε δικαιούται  ξανά απόσπαση, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την εκκαθάριση του υπομνήματος του από την ΓΔΟΕΣ :
ι) Με την αλλαγή του έτους, δηλαδή μετά την 31/12ου  ή
ιι) Με τη παρέλευση ενός έτους από τη τελευταία ημέρα του εξαμήνου της απόσπασης;…….»
   Επειδή είναι περίοδος συνεχόμενων αποσπάσεων εξαιτίας του Μεταναστευτικού προβλήματος.
   Επειδή λόγω της ΜΗ ξεκάθαρης απάντησης στο ανωτέρω, έχει προκληθεί αναστάτωση μεταξύ των συναδέλφων.
   Επειδή η μη ικανοποίηση αιτημάτων απόσπασης εξαιτίας της μη διευκρίνησης των ανωτέρω, έχει επίπτωση στα συμφέροντα των μελών μας.
   Παρακαλούμε για την εκ’ νέου όχληση σας προς το ΑΕΑ. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική ανταπόκριση, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε την απάντηση δια μέσω των Νομικών μας Συμβούλων.                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
      
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

                       ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ