ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΘΕΛΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΗ: ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΕΛΗ: ΖΗΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΤΗΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ