Αλλαγές στον Κώδικα Μεταθέσεων                                                                                           Λάρισα 4 Οκτωβρίου 2012

                                                                                                  Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                                                

Θέμα: « Αλλαγές στον Κώδικα Μεταθέσεων ».

   Οι τελευταίες έκτακτες μεταθέσεις όχι μόνο προβλήματα δεν έλυσαν αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν ο προβληματισμός και η αγανάκτηση των συναδέλφων που αναμένουν στην επετηρίδα, αλλά και του συνόλου σχεδόν των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
   Στη δύσκολη αυτή εποχή που βιώνουμε, η μόνη ελπίδα μιας «ανάσας» για το συνάδελφο είναι η μετάθεση κοντά στο σπίτι του ,δυστυχώς όμως μεταθέσεις «κοροϊδία» του ενός και των δύο ατόμων ανά Αστυνομική Διεύθυνση ,το μόνο που καταφέρνουν είναι να επιτείνουν το άγχος και τη θλίψη των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.
  Φρονούμε λοιπόν ότι η Ομοσπονδία μας θα πρέπει να αρχίσει άμεσα το διάλογο με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ,όσον αφορά τον Κώδικα Μεταθέσεων, και  αφού συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις , να αξιολογήσει αυτές και να τις υποβάλει αρμοδίως προς υλοποίηση.
  Η Ηγεσία μας απέδειξε, με την τελευταία τροποποίηση του Π.Δ.100/2003, ότι όταν επιθυμεί μπορεί να ενεργήσει αλλαγές επ΄αυτού , μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
  Στόχος μας πρέπει να είναι οι επόμενες τακτικές μεταθέσεις να γίνουν με τροποποιημένο ,σύμφωνα με τις προτάσεις μας ,προς όφελος των συναδέλφων , Προεδρικό Διάταγμα.
  Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας έχει έτοιμες τις προτάσεις της σχετικά με το θέμα ,στη διάθεσή σας όποτε αυτό μας ζητηθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                     ΖΙΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ