Σχέδιο αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας                                                              Λάρισα 10 Νοεμβρίου 2012

                                                                                     Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                                     Κ Ο Ι Ν : Α.Δ.Λάρισας


1)     Γενικές αρχές ενός  σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ :
-         Γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες, με προοπτική σε βάθος χρόνου.
-        Με σεβασμό στο Κώδικα Μεταθέσεων σε συνδυασμό με αλλαγές σε αυτόν προς όφελος των συναδέλφων και πλήρη κατάργηση των διατάξεων ‘περί εντοπιότητας’.
-          Περιορισμό στη γραφειοκρατία με μετατάξεις υπαλλήλων από κατηργημένους φορείς του Δημοσίου ,ώστε να εξοικονομηθούν μάχιμοι Αστυνομικοί.
-          Απαλλαγή από «ξένα έργα» όπως επιδόσεις, Γ.Ο.Κ .κτλ.
-   Οι Γ.Α.Δ. να λειτουργούν ως «μικρά αρχηγεία» με δικό τους προϋπολογισμό σε συνδυασμό με τον ορθολογισμό των αστυνομικών μέτρων και τη κοστολόγηση αυτών, ώστε να εξοικονομηθούν αστυνομικές εργατοώρες προς όφελος της ασφάλειας του πολίτη και του κρατικού χρήματος.  
2)      Προϋποθέσεις  σχεδίου αναδιοργάνωσης Α.Δ. Λάρισας :                                                                         
α)  Η πλήρωση των 140 κενών οργανικών θέσεων, στην έσχατη περίπτωση σε ποσοστό 70%.                                                                
 β)  Διάθεση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιπολικά οχήματα καθόσον τα υπάρχοντα είναι παμπάλαια και ανεπαρκέστατα.                                                       
 γ)  Δύναμη τουλάχιστον 35 ατόμων για τα Α.Τ. Υπαίθρου, ώστε να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική αστυνόμευση.
Α) Δήμος Λαρισαίων :
- Κατάργηση των Α&Β Αστυνομικών Τμημάτων. Δημιουργία του Α.Τ. Λάρισας ,το οποίο θα στεγασθεί στους χώρους του πρώην Α Α.Τ. Λάρισας.
- Δημιουργία Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας με ένταξη σε αυτό του R/T κέντρου ,και των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ζ. Στέγαση της υπηρεσίας στους χώρους του πρώην Α.Τ. Περιφέρειας.
- Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλίας. Διοικείται απ΄ευθείας από τον Γ.Α.Δ.Π.Θ., έχει δύναμη 4 διμοιριών και  σε αυτή ανήκει και το προσωπικό των τεσσάρων θεσσαλικών Ο.Π.Κ.Ε. η δύναμη των οποίων μειώνεται πλέον κατά το ήμισυ. Στέγαση στο χώρο του πρώην Β΄ Α.Τ.
   Β) Δήμος Κιλελέρ :
- Αστυνομεύεται από το ομώνυμο Α.Τ. με έδρα το δ.δ. Πλατυκάμπου  (Π.Δ. 103/12).
   Γ) Δήμος Τεμπών :
- Αστυνομεύεται από το ομώνυμο Α.Τ. το οποίο στεγάζεται στο υπηρεσιακό κτήριο του Ευαγγελισμού. Προέρχεται από τη κατάργηση του Α.Τ. Ραψάνης και λόγω της εδαφικής ιδιομορφίας αστυνομεύει εως και το δ.δ. Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς.
   Δ) Δήμος Ελασσόνας :
- Αστυνομεύεται από το ομώνυμο υπάρχων Α.Τ. στο οποίο συγχωνεύονται τα  Α.Τ. Λιβαδίου ,Τ.Τ. Ελασσόνας και Α.Υ. Ελασσόνας. Θα συστεγάζεται με το  Τ.Δ.Λ. Ελασσόνας καθόσον  το κτίριο είναι σύγχρονο, διαθέτει τους απαιτούμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και γίνεται εξοικονόμηση ενοικίων.
   Ε) Δήμος Αγιάς :
- Αστυνομεύεται από το ομώνυμο Α.Τ. εκτός των δ.δ. που αστυνομεύονται από το Α.Τ. Ραψάνης.
   ΣΤ) Δήμοι Τυρνάβου και Φαρσάλων :
-          Αστυνομεύονται από τα ομώνυμα Α.Τ. ως έχουν.
  Ζ) Τα Τ.Δ.Λ. Γόννων και Ελασσόνας, Τ.Μ.Δ. Λάρισας, Υ.Α. Λάρισας, Τ.Δ.Ν. Λάρισας, Τ.Τ.Αυτ/μων Λάρισας  παραμένουν ως έχουν. Το Τ.Τ. Λάρισας παραμένει ως έχει με διαφοροποίηση όμως της εδαφικής του αρμοδιότητας όσον αφορά τη μη αστυνόμευση εθνικού δικτύου το οποίο διέρχεται από κατοικημένη περιοχή η οποία αστυνομεύεται από μικτό Α.Τ.
Συνολικά με το παρών σχέδιο καταργούνται τρία (3) Α.Τ., ένα (1) Τ.Τ. και μία Α.Υ. Ιδρύονται  τρείς (3) νέες υπηρεσίες ,ενώ μαζί με το Α.Τ. Κιλελέρ (Π.Δ. 103/12), μετονομάζονται – μεταστεγάζονται συνολικά δύο (2) υπηρεσίες.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ