Αλλαγές στο τρόπο εκλογής των οργάνων των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων                                                       Λάρισα 25 Φεβρουαρίου 2013

                                                                                 Π Ρ Ο Σ :   Π.Ο.ΑΣ.Υ.               
                                                                      


   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κατόπιν ευρείας συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι συμφωνεί με τις αλλαγές του Άρθρου 58 του προωθούμενου σχεδίου νόμου ,το οποίο αφορά τις αναφερόμενες στο θέμα αλλαγές.
   Πιο συγκεκριμένα :
1)       Συμφωνεί με την ύπαρξη σε κάθε νομό της χώρας ενός (1) ισχυρού και δυναμικού σωματείου.
2)       Συμφωνεί με την εκλογή των οργάνων μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως και έγινε στις τελευταίες εκλογές, στη συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων σωματείων. Έτσι αποκλείονται κομματικά ψηφοδέλτια και επιλέγονται οι ικανότεροι μέσα από μία κοινή λίστα υποψηφίων.
3)       Διαφωνεί όσον αφορά τους σταυρούς προτίμησης. Να τίθενται τόσοι σταυροί όσα και τα μέλη που εκλέγονται σε κάθε όργανο.
4)       Να προστεθεί διάταξη στην οποία να αναφέρεται ότι :  Αν σε κάποιο νομό υπηρετεί αστυνομικό προσωπικό το οποίο ανήκει στη κατηγορία  των Ειδικών Φρουρών και στον οποίο δεν υφίσταται αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο, τότε οι Ειδικοί Φρουροί δύνανται να εγγράφονται στην οικεία Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.
   Η Ένωση μας με τη β’ σχετική  έχει ήδη ζητήσει, σε ανύποπτο χρόνο, την ικανοποίηση του ανωτέρω ζητήματος προς όφελος των τριάντα (30) περίπου Ε.Φ. που υπηρετούν στην Α.Δ.Λάρισας και οι οποίοι στερούνται συνδικαλιστικής κάλυψης, με ότι αυτό συνεπάγεται .
   Το άρθρο 18 του ν.3938/11 είναι κοινά αποδεκτό ότι εμπεριέχει αρκετές « εξόφθαλμες στρεβλώσεις », οι οποίες μάλιστα έχουν καταγγελθεί από Πρωτοβάθμια Σωματεία αλλά και από το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας στα Γενικά Συμβούλια.
   Πιστεύουμε ότι δε θα πρέπει να θεωρούνται «ταμπού» κάποιες αλλαγές στο συνδικαλιστικό μας νόμο. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από προτάσεις να διορθωθούν τα όποια «κακώς κείμενα» που μέχρι τώρα κατήγγειλαν πρωτοβάθμια και Ομοσπονδία. Η καθολική άρνηση δεν φέρνει λύσεις. 
    Παρακαλούμε για τις δικές μας ενέργειες. 

  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                         ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ