Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Ορεστιάδας                                                                               Λάρισα 22 Μαρτίου 2013

                                                Π ρ ό ς :Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
                                                               ( Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. )                                                          
                                                Κ ο ι ν  : Ως ο πίνακας αποδεκτών

    Από συναδέλφους που είναι αποσπασμένοι στην Α.Δ. Ορεστιάδας μας αναφέρθηκε το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην εν’ θέματι εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα ότι:
    Οι παράνομοι μετανάστες που φιλοξενούνται στο Κέντρο περιφέρονται ελεύθερα εντός του χώρου της εγκατάστασης ,έχουν στη διάθεση τους κινητά τηλέφωνα, δεν ασφαλίζονται εντός των οικίσκων μετά από κάποια ώρα και γενικώς είναι πολύ εύκολη η φυγή τους .
    Η όλη κατάσταση  θυμίζει περισσότερο ξενώνα φιλοξενίας παρά χώρο κράτησης.
    Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως μας κάνετε γνωστό εάν οι παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται στο Κε.Π.Υ. Φυλακίου είναι κρατούμενοι και σε περίπτωση αποδράσεως οι συνάδελφοι τι συνέπειες θα έχουν.                                                      
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Πίνακας Αποδεκτών :
  1. κ.Γ.Α.Δ.Π.Αν.Μακ.&Θράκης
  2. κ.Αστυν.Δντη Ορεστιάδας
  3. κ.Δκτη ΤΣΦ Ορεστιάδας
  4. Ένωση Αστυν.Ορεστιάδας
  5. Π.Ο.ΑΣ.Υ.