ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

α) Για να δείτε όλους τους πίνακες, κάνετε Scroll προς τα κάτω μετακινώντας κάθετα την πλαϊνή μπάρα.
β) Για να τους δείτε σε μεγαλύτερη έκδοση, πατήστε το τελευταίο (τετράγωνο) σύμβολο κάτω και δεξιά που σημαίνει "Πλήρης οθόνη", και κάνετε κατόπιν Scroll προς τα κάτω.