Ενίσχυση Α.Δ. Έβρου κατά επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ                                                       Λάρισα 7 Ιουνίου 2013

                                        Π ρ ό ς :Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
                                                               ( Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. )                                                          
                                               Κ ο ι ν : 1) Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας
                                                              2) Α.Δ. Λάρισας
                                                      (Για τυχόν δικές τους ενέργειες)

  
   Σας αναφέρουμε ότι η Α.Δ. Λάρισας, στα πλαίσια της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ», ενισχύει με προσωπικό την Α.Δ. Ορεστιάδας από αρχές Οκτωβρίου 2012 έως και τέλος Ιουνίου 2013 , δηλαδή εδώ και εννέα (9) μήνες, 
   Επειδή θεωρούμε ότι θα είναι τουλάχιστον άδικο η Διεύθυνση μας να συνεχίσει να ενισχύει και κατά το επόμενο τρίμηνο (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου) την ίδια Αστυν. Διεύθυνση, παρακαλούμε στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού όπως διατάξετε οι συνάδελφοι της Λάρισας να αποσπασθούν σε κάποια πιο κοντινή Αστυνομική Διεύθυνση.
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.                                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ