Θέσεις της Ένωσης μας σχετικά με τη κατάρτιση Νέου Μισθολογίου                                                                   Λάρισα 8 Ιουλίου 2013

                                                                    Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


   Σχετικά με το θέμα ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισας θεωρούμε καταρχήν άτοπο να ανοίγει ζήτημα μισθολογίου αυτή τη περίοδο, χωρίς να υπάρχει κάτι σχετικό από πλευράς κυβέρνησης.
   Πέρα όμως από την ορθότητα ή μη της χρονικής περιόδου η θέσεις μας είναι :
Α. Καμία άλλη περικοπή στις αποδοχές μας.
Β. Δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση «προνομιακό» ή «ειδικό» μισθολόγιο. Η συντριπτική πλειοψηφία λαμβάνει τη βάση του Βασικού Μισθού (μονάδα – Β.Μ. Υ/Β’) με τη παρέλευση 18 ετών υπηρεσίας. Ζητάμε ως βάση εισαγωγής  του Β.Μ. (μονάδα) το βαθμό του Αστυφύλακα.
Γ. Ούτε σκέψη για σενάριο σύνδεσης αμοιβής - κατεχόμενου βαθμού. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει για εμάς πλήρη απαγκίστρωση από το στρατιωτικό μισθολόγιο και προσαρμογής μας στο μισθολόγιο του Δημοσίου τομέα ,το οποίο όμως θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τη φύση της εργασίας του αστυνομικού.
Δ. Ενσωμάτωση των πολλαπλών επιδομάτων στο Β.Μ.
Ε. Διατήρηση των μισθολογικών ωριμάνσεων.
ΣΤ. Αναγνώριση του επικινδύνου της εργασίας μας .
Ζ. Πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση όπως επίσης και για την υπηρεσία μας πέραν του πενθημέρου, νυχτερινά, εξαιρέσιμες αποκλειστικά και μόνο για όσους τη δικαιούνται.
Η. Επιτέλους να ανοίξει το ζήτημα της εξειδίκευση του προσωπικού ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκεί. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε σύγχρονη Αστυνομία και όλοι να τα κάνουν σχεδόν όλα αμειβόμενοι σχεδόν τα ίδια.
                                     
                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ