Νυχτερινή εργασία Αστυνομικού προσωπικού.


                                                              Λάρισα 24 Νοεμβρίου 2013
                                             
                                                                  Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Σ χ ε τ :   500/12/11 από 12-7-2013 έγγραφο μας.
 
  Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ο κάθε μάχιμος Αστυνομικός δικαιούται ανά έτος να εκτελέσει το ανώτατο 488 ώρες νυχτερινής Υπηρεσίας.
  Στην εφαρμογή του ΄΄P.O.L.΄΄ ,για τα νυχτερινά ,εμφαίνονται και οι συνολικές ώρες νυχτερινής Υπηρεσίας που έχει εκτελέσει ως εκείνη την ημέρα ο συνάδελφος.
  Παρόλο όμως που επισημάναμε από 12 Ιουλίου 2013 ,με την ανωτέρω σχετική μας, το κίνδυνο  κάποιοι συνάδελφοι να ξεπεράσουν το όριο των 488 ωρών ,αυτό τελικά δεν αποφεύχθηκε με αποτέλεσμα αρκετοί  να μην αποζημιωθούν για τις επιπλέον ώρες νυχτερινής εργασίας τους.
   Επειδή οι επιπλέον αυτές ώρες διατάχθηκαν από την Υπηρεσία (μέτρα, περιπολίες κτλ) παρακαλούμε όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΑΕΑ ώστε οι συνάδελφοι αυτοί να αποζημιωθούν για τις επιπλέον ώρες τουλάχιστον έως το ανώτατο όριο των 48 ανά μήνα.
   Παρόλο που οι αρμόδιοι των υπηρεσιών ενώ στην εφαρμογή του POL έβλεπαν ότι οι συνάδελφοι έτειναν να συμπληρώσουν το ανώτατο όριο, αυτοί όχι μόνο δε τους ενημέρωσαν αλλά συνέχιζαν να τους διαθέτουν σε νυχτερινή υπηρεσία. Καλό θα είναι λοιπόν στο μέλλον και σε μηνιαία βάση να αναρτάται ενημερωτικός πίνακας, εκτός από αυτόν των ημερησίων αναπαύσεων και των ωρών νυχτερινής εργασίας προς αποφυγή κατά το δυνατόν παρόμοιων καταστάσεων.
  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ