« Αστυνομικά Μέτρα και καταπόνηση προσωπικού »

Λάρισα 28 Απριλίου 2014
                                        Προς: 1)Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
                                                     2)Αστυνομικό Διευθυντή Τάξεως Λάρισας
                                                                             Κοιν.:1)Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
                                                                                           2)Μέλη Ε.Α.Λ


Στρατηγέ,
   Σύμφωνα με την 49621/14/628409 από 16/4/2014 διαταγή σας, ζητάτε και πολύ σωστά, από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της πρώην Α.Δ. Λάρισας, μέχρι την 30 Απριλίου να έχουν δοθεί οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις και να αναφέρουν σχετικά.
   Πώς όμως να συμβεί αυτό όταν σχεδόν επί καθημερινής βάσης υπάρχει  συγκρότηση διμοιριών, αρκετές φορές και των δύο, με την απαίτηση μάλιστα αυτές να είναι πλήρους συνθέσεως (20+2) ανδρών;
   Πότε οι συνάδελφοι των διμοιριών θα πάρουν τα ρεπό τους όταν υπάρχει η απαίτηση να είναι άπαντες παρόντες;
   Ούτε νυχτερινό δεν εργάζονται γιατί δε πρέπει να υπάρχουν μέλη της διμοιρίας σε αδιάθετο αλλαγής. Έτσι οι συνάδελφοι στερούνται και τα πενιχρά χρήματα του νυχτερινού που τόσο ανάγκη τα έχουνε, ενώ δημιουργείται και τεράστια αναστάτωση στις Υπηρεσίες.
Στρατηγέ,
   Ο αριθμός των ανδρών των διμοιριών ανέρχεται στα 45 άτομα περίπου, δίχως να υπολογίζονται διμοιρίτες, οδηγοί, αδειούχοι, αποσπασμένοι και όσοι έχουν αποχωρήσει δίχως να αντικατασταθούν. Από αυτό τον αριθμό των 45 ατόμων είναι λογικό και απαιτητό ότι κάποιοι θα πρέπει να λάβουν ρεπό και κάποιοι να εργασθούν νύχτα.
   Κάποια δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και σας καλούμε να τα προστατεύσετε δίνοντας τις δέουσες οδηγίες προς αποφυγή τέτοιων αδικιών.  
      
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ