Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με την εκλογική αποζημίωση

Λάρισα 25 Μαΐου 2014

                                                                           ΠΡΟΣ :  α) Αρχηγείο Ελ. Αστυνομίας
                                                                                                   (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
                                                                β) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
   Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τις υπηρεσίες μας, ότι επείγει η άμεση συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν ότι «δεν έχω λάβει άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές σύμφωνα με παρ.5 της ΚΥΑ 19279(ΦΕΚ Β’ 1237/2014)».
   Επειδή ποτέ κατά το παρελθόν δεν υπήρξε υποβολή παρόμοιων δηλώσεων σχετικά με το θέμα, παρακαλούμε όπως εξηγηθούν οι λόγοι υποβολής αυτών σε συνδυασμό με την αμεσότητα που έπρεπε να κινηθούν οι υπηρεσίες.
   Δηλαδή δε φτάνει η «ζητιανιά» που μας δόθηκε ως εκλογική αποζημίωση θα πρέπει να υποβαλλόμαστε και σε επιπλέον ταλαιπωρία;
   Από πού αλλού δηλαδή μπορεί να λάβει ο Αστυνομικός εκλογικό επίδομα;
   Τελικά για μια ακόμα φορά θριαμβεύει η γραφειοκρατία;
   Πάντως, για να διασκεδάσουμε και τη πίκρα μας, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να λάβουμε εκλογική αποζημίωση από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερη από αυτή που θα πάρουμε!ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ