«Εκτός έδρας αποζημίωση κατά τα μέτρα της Δ.Ε.Θ.»

Λάρισα 17 Ιουνίου 2014

                                                         Π Ρ Ο Σ : κ. Αρχηγό Ελληνικής
                                                                                          Αστυνομίας
                                                                                      (Μέσω ΠΟΑΣΥ)

                                                        Κ Ο Ι Ν :  Ως ο Πίνακας Αποδεκτών   Κάθε χρόνο η Α.Δ. Λάρισας ενισχύει την Γ.Α.Δ. Θεσ/νικης με προσωπικό και μέσα κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Θ. Πέρυσι και παρά   τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία των μετακινουμένων συναδέλφων, είχαμε σοβαρό ζήτημα με όσους  μετακινήθηκαν ως οδηγοί ή ως πληρώματα οχημάτων (ασφαλείας, τροχαίας ή Ο.Π.Κ.Ε.).
   Συγκεκριμένα λόγω του ότι η απόσταση της έδρας των Υπηρεσιών τους από τη Θεσσαλονίκη, είναι ελάχιστα κάτω των 160 χιλιομέτρων, σε συνδυασμό ότι η κίνηση τους γινόταν με υπηρεσιακά οχήματα, αυτοί δεν δικαιούνταν το ποσό των 24 ευρώ ως ημερήσια αποζημίωση αλλά μόλις  το ποσό των 8 περίπου ευρώ !
  Το οξύμωρο στην όλη υπόθεση είναι ότι για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω, η Υπηρεσία είχε μεριμνήσει να μισθώσει δωμάτια ξενοδοχείων για τη φιλοξενία τους.
   Μετά και από διαμαρτυρίες μας το θέμα λύθηκε με νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως αφορούσε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  Προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων και κατά τα φετινά μέτρα της ΔΕΘ σας υπενθυμίζουμε το ζήτημα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

α) κ. Υπαρχηγό Ελληνικής
     Ελληνικής Αστυνομίας                                                                  
β) κ. Επιτελάρχη Αρχηγείου
      Ελληνικής Αστυνομίας 
γ) κ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης
          Οικονομικών ΑΕΑ
    ( Άπαντες δια της ΠΟΑΣΥ)
δ) Π.Ο.ΑΣ.Υ.